Уговор за набавку услуге организације екскурзије осмог разреда

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

02/16

            Упоступку јавне набавке услуга мале вредности, број ЈН 02/16, спроведеном ради закључења уговора за набавку услуге организације екскурзије осмог разреда, ознака из ОРН 63516000Услуге организације путовања, Основна школа „Зага Маливук“ закључила је уговор са понуђачем „БАЛКАНИК“ Д.О.О. са седиштем у Ваљеву , Синђелићева 24, Матични број: 07969813, ПИБ: 101492932.

 

Опширније: Уговор за набавку услуге организације екскурзије осмог разреда

Додатне информације