Јавна набавка/новембар 2018

Kонкурсна документација

за јавну набавку мале вредности обликовану по партијамаЕкскурзије и наставе у природи

ЈН бр. 02/18

Услови осигурања за школску 2018/2019.год.

Услови осигурања - Осигурање деце, ученика и студената. 

TL-0-01-ON-07-01

TL-0-01-DN-07-03 

TL-0-01-DN-40-02

TL-0-01-DN-41-02 

TL-0-01-ON-01-04

TL-0-01-DN-49-01

 

Обавештење за ОШ "Зага Маливук 2018". Прочитајте више

Пријава штете од последица несрећног случаја. Прочитајте више

Важне информације за уговарача и осигуранике уз понуду за колективно осигурање ученика. Прочитајте више

 

Уговор за набавку електричне енергије

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

01/18

            У поступку јавне набавкедобара мале вредности, број ЈН 01/18, спроведеном ради закључења уговора за набавку електричне енергије са потпуним снабдевањем, ознака из ОРН 09310000, Основна школа „Зага Маливук“ закључила је уговор са понуђачем Јавно предузеће „Електропривреда Србије Београдса седиштем у Београду, Царице Милице,бр. 2. Oпширније...

Додатне информације