Kонкурсна документација 02/19

  • Штампа

Kонкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности

- Услуга достављања припремљених оброка у школу-

ЈН бр.02/19

деловодни број: 611од 12.09.2019. године више о конкурсу...