top of page

Продужени боравак

 

Пре или после редовне наставе (у зависности од смене) организује се продужени боравак у школи за ученике I и II  разреда основне школе. Боравак се организује од 8 –17 часова (по потреби: јутарња дежурства и дежурства након 17 часова). Групе ученика чине ученици истог разреда, али различитог одељења. Препорука је да се учитељи који раде у редовној настави свакодневно договарају и усклађују своје активности са учитељем из продуженог боравка. Учитељ из продуженог боравка је упућен на сталну сарадњу са психологом и педагогом школе. Такође, сарађује са родитељима и по потреби одржава и родитељске састанке. Родитеља свакодневно информише о постигнућима ученика.

bottom of page