ЗАПИСНИК СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА

ЗАПИСНИК СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА

З А П И С Н И К

ОПШТИНСКО   ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА VIII РАЗРЕДА ОСНОВНИХ  ШКОЛА 

ШКОЛСКЕ  2021 / 2022. ГОДИНЕ ИЗ

ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА

 

ГРАД/ ШКОЛСКА УПРАВА  БЕОГРАД / ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

ШКОЛА О.ш.“ Зага Маливук“            mail: oszmalivuk@gmail.com

 

Ред.број Шифра Име и презиме

ученика

Ш к о л а Предметни наставник  

Поени

Ранг уче –ника
1. Париз-106 Светлана  Жарковић “ Стеван Дукић “ Александра Угарковић 29
2. Париз-107 Лена Глигорић “ Стеван Дукић “ Александра Угарковић 28
3. Париз-105 Ива Игњатовић “ Стеван Дукић “ Александра Угарковић 16  
4. Париз-112 Катарина Пејић “ Стеван Дукић “ Александра Угарковић 34 III
5. Париз –      Коста Вукићевић “ Стеван Дукић “ Александра Угарковић /
6. Париз -110    Теодора Прибаковић Васа  Пелагић Даниела Бољевић 27
7. Париз -111   Тања  Вујичић Васа  Пелагић Весна Радуловић 37 II
8. Париз -109   Марта Момић Зага Маливук Јована Арсић 6
9. Париз -103   Дуња  Ковачевић Зага Маливук Јована Арсић 10
10. Париз -108   Софија Цветковић Зага Маливук Јована Арсић 15

 

 

 

Датум : 6.03.2022.     ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:    Јована Арсић          ЧЛАНОВИ: 1. Јелена Ковачевић

Место: Београд

  1. Александра Угарковић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А П И С Н И К

ОПШТИНСКО   ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА VIII РАЗРЕДА ОСНОВНИХ  ШКОЛА 

ШКОЛСКЕ  2021 / 2022. ГОДИНЕ ИЗ

РУСКОГ ЈЕЗИКА

ГРАД/ ШКОЛСКА УПРАВА  БЕОГРАД / ОПШТИНА   ПАЛИЛУЛА

ШКОЛА О.ш.“ Зага Маливук“            mail: oszmalivuk@gmail.com

 

Ред.број Шифра Име и презиме

ученика

Ш к о л а Предметни наставник  

Поени

Ранг уче –ника
1. Москва-128 Андреа Каурин “ Стеван Дукић“ Зорица Гилдедовић 27  
2. Москва-130 Маша Рајић “ Стеван Дукић“ Зорица Гилдедовић 33 III
3. Москва-126 Драгана Бојић “ Јован Ристић“ Неда Тодосијевић

( Анђела Анакијев )

32 III
4. Москва- 127 Ивона Теофиловић       “ Јован Ристић“ Неда Тодосијевић

( Анђела Анакијев )

27  
5. Москва- 129 Маша Миљковић       “ Јован Ристић“ Неда Тодосијевић

( Анђела Анакијев )

21  
6. Москва- 125 Адријана Степановић       “ Јован Ристић“ Неда Тодосијевић

( Анђела Анакијев )

33 III
 
  Специјална категорија
1. Москва -124 С Инна Муса “ Раде Драинац“ Моника Хаднађ 37 II

Датум : 6.03.2022. ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ: Весна Јанковић  ЧЛАНОВИ: 1.  Зорица Гилдедовић

Место: Београд                                                           2.  Ана Вукадиновић

 

 

 

 

 

 

З А П И С Н И К

ОПШТИНСКО   ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА VIII РАЗРЕДА ОСНОВНИХ  ШКОЛА 

ШКОЛСКЕ  2021 / 2022. ГОДИНЕ ИЗ

РУСКОГ ЈЕЗИКА

ГРАД/ ШКОЛСКА УПРАВА  БЕОГРАД , општина Стари град

ШКОЛА О.Ш.“ Зага Маливук“            mail: oszmalivuk@gmail.com

 

Ред.број Шифра Име и презиме

ученика

Ш к о л а Предметни наставник  

Поени

Ранг уче –ника
1. Москва- 120 Дуња Матић “ Браћа Барух“ Ана Вукадиновић 28  

Датум : 6.03.2022. ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ: Весна Јанковић  ЧЛАНОВИ: 1.  Зорица Гилдедовић

Место: Београд                                                           2.  Ана Вукадиновић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А П И С Н И К

 

ОПШТИНСКО   ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА VIII РАЗРЕДА ОСНОВНИХ  ШКОЛА 

ШКОЛСКЕ  2021. / 2022. ГОДИНЕ ИЗ

НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА

 

ГРАД/ ШКОЛСКА УПРАВА  БЕОГРАД / ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

ШКОЛА О.ш.“ Зага Маливук“            mail: oszmalivuk@gmail.com

 

Ред.број Шифра Име и презиме

ученика

Ш к о л а Предметни наставник  

Поени

Ранг уче –ника
1. Минхен-131 Ива Јовановић “ Старина Новак “ Марина Стојановић 23
2. Минхен – 133 Анђела Муловић “ Старина Новак “ Марина Стојановић 33 III
3. Минхен- 138 Ива Томашевић “ Стеван Сремац“ Мила Милић 21
4. Минхен- 137 Дамјан Хрњачки “ Стеван Сремац“ Мила Милић 15  
5. Минхен- 134 Наталија Бошковић „ Влада Аксентијевић“ Весна Лукић       18
6. Минхен- 136 Филип Илић „ Влада Аксентијевић“ Весна Лукић 12
     
       
СПЕЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА
1 Минхен-135 С Јана Симов Јован Ристић Јелена Проле 33 III

 

Датум : 6.03.2022. ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ: Весна Лукић  ЧЛАНОВИ:   1.  Зорица Гилдедовић

Место: Београд           2. Ана Вукадиновић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А П И С Н И К

ОПШТИНСКО   ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА VIII РАЗРЕДА ОСНОВНИХ  ШКОЛА 

ШКОЛСКЕ  2021. / 2022. ГОДИНЕ ИЗ

НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА

 

ГРАД/ ШКОЛСКА УПРАВА  БЕОГРАД  / ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

ШКОЛА О.ш.“ Зага Маливук“            mail: oszmalivuk@gmail.com

 

Ред.број Шифра Име и презиме

ученика

Ш к о л а Предметни наставник  

Поени

Ранг уче –ника
1. Хамбург143 Миа Најдановић “ Старина Новак“ Марина Стојановић 23
2. Хамбург- 141 Исидора Фишић “ Старина Новак“ Марина Стојановић 15
3. Хамбург- 150 Марија Кокошков „ Стеван Сремац“ Петра Качук 30
4. Хамбург- 149 Лара Стевановић “ Јован Ристић“ Јелена Проле 23
5. Хамбург- 146 Селена Стакић „Милена Павловић Барили“ Милена Ћирковић Ристовић 14
6. Хамбург145 Софија Мирковић “ Влада Аксентијевић“ Весна Лукић 11
7. Хамбург- 142 Лав Богићевић “ Влада Аксентијевић“ Весна Лукић 12
8. Хамбург148 Иван Ђукић “ Влада Аксентијевић“ Весна Лукић     19
СПЕЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА
   

 

Датум : 6.03.2022. ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ: Весна Лукић  ЧЛАНОВИ:   1. Милена Ћирковић Ристовић

Место: Београд           2. Марина Стојановић