ПОЧЕТАК ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА

ПОЧЕТАК ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ПОЧИЊЕ У ПОНЕДЕЉАК, 24. ЈАНУАРА 2022.ГОДИНЕ  ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

  • УЧЕНИЦИ ОД 1-4 РАЗРЕДА ПРЕ ПОДНЕ ОД 8.00 ЧАСОВА
  • УЧЕНИЦИ ОД 5-8 РАЗРЕДА ПОСЛЕ ПОДНЕ ОД 13.30 ЧАСОВА

НАЧИН РАДА:

Ученици од 1-4 разреда раде по првом моделу (иду у школу сваки дан цело одељење)

Ученици од 5-8 разреда  раде по комбинованом моделу (одељење је подељено у две групе А и Б, које се смењују по систему дан наставе у школи, дан наставе на даљину)

                              ЧАСОВИ ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ ТРАЈУ 45 МИНУТА

У понедељак, 24.01.2022. године у школу долази група А. Ученици из групе Б тога дана у обавези су да прате наставне материјале које наставници поставе на платформи Google Classroom.

Током боравка у школи, од момента уласка у школско двориште до напуштања истог, обавезна је употреба заштитних маски за све актере образовања.

За ученике оболеле од Covid-19  изолација траје 7 дана. По истеку тог периода ученик се враћа у школу и доноси потврду лекара да је способан за боравак у колективу. Обавеза родитеља је да одмах обавести одељенског старешину уколико ученик не долази на наставу.

Ученик не долази на наставу и уколико је нeко од чланова породице оболео од  Covid-19 и то у трајању од 5 дана од дана контакта са оболелим. О томе родитељ такође обавештава  одељенског старешину а ученик остаје у кућној самоизолацији.

По повратку у школу није потребна лекарска потврда.

Директор школе

Тамара Ковачевић