Одлука о додели уговора 08.03.2021.

OSNOVNA ŠKOLA „ZAGA MALIVUK“

PIB:101726824

GRGE ANDRIJANOVIĆA 18-KRNJAČA

11000BEOGRAD

Republika Srbija

Datum:   08.03.2021

Broj:       116

Na osnovu člana 146. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik“, broj 91/19), naručilac donosi,

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Naručilac:              OSNOVNA ŠKOLA „ZAGA MALIVUK“

Referentni broj:   01/21

Naziv nabavke:     Električna energija

Broj oglasa na Portalu javnih nabavki:  2021/S F02-0004780

Vrsta ugovora        Radovi                   Dobra                    Usluge

Glavna CPV oznaka:             09310000

Naziv predmeta / partije:   Električna energija

Procenjena vrednost predmeta / partije (bez PDV-a): 750.000,00Valuta: RSD

Ugovor se dodeljujeprivrednom subjektu:

JP EPS Ogranak EPS Snabdevanje, 103920327, Makenzijeva 37/II, Beograd, 11000, Srbija

 

Vrednostugovora (bez PDV):   406.715,04

Vrednostugovora (sa PDV):      488.058,05

Valuta: RSD