Продужени боравак

Продужени боравак

УПУТСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ

  • Родитељи могу доводити децу у продужени боравак радним даном најраније у 7:30, а по ученике могу доћи најкасније у 16:30. Прихват деце је могућ у оквиру наведеног термина, о чему родитељи треба  да за сваки  наредни дан унапред  обавесте дежурног наставника на прихвату ученика.
  • Сваког дана, пошто дође по дете, родитељи треба да  обавесте задуженог наставника да ли ће ученик доћи у школу и наредног дана.
  • Свакодневно, пре доласка у школу, родитељ има обавезу да детету и себи измери температуру и да у случају повишене температуре , не доводе дете у школу и о томе обавестити директора.
  • Родитељи треба да обезбеде посебну флашицу са водом која ће бити за његове потребе током боравка у школи.
  • Сугеришемо родитељима да деца доручкују пре доласка у школу, а да им припреме и спакују ужину и/или суви оброк( у зависности од дужине времена проведеног у школи),а у складу са потребама и навикама деце.
  • Родитељ/законски заступник детета , доставити школи доказ о ангажовању родитеља (потврда од стране послодавца која доказује да су оба родитеља/ самохрани родитељ у радном односу и да није могуће да им се организује  рад од куће.
  • Родитељ је у обавези да када доводи дете у школски објекат обавезно носи маску, тако да прекрива уста  и нос, дезинфекује руке на улазу препаратом и пређе преко постављене дезобаријере за обућу, и да уз минималана задржавања, размени информације са запосленима у школи који су задужени  за прихват ученика. Кад год  је могуће родитељи не треба да улазе  у школу, како при довођењу,  тако и  у прихвату  деце на крају дана.  Дежурно лице у школи биће задужено за прихват деце и њихово позивање када родитељи дођу по дете,
  • Родитељи и други законски заступници су у обавези да при довођењу и одвођењу деце из школе воде рачуна  и задржавају  међусобно  растојање  од 2 метра.

 

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.