Распоред звоњења

Распоред звоњења

ПРЕ ПОДНЕ – УЧЕНИЦИ ОД 1.- 4. РАЗРЕДА

Прва група:

 1. час  8.00 – 8.30
 2. час  8.35 – 9.05
 3. час  9.20 –  9.50
 4. час  9.55 – 10.25

Друга група:

 1. час  10.45 – 11.15
 2. час  11.20 – 11.50
 3. час  12.05 –  12.35

ПОСЛЕ  ПОДНЕ – УЧЕНИЦИ ОД 5.- 8. РАЗРЕДА

 1. час  13.30 – 14.00
 2. час  14.05 – 14.35
 3. час  14.50 –  15.20
 4. час  15.25 – 15.55
 5. час  16.00 – 16.30
 6. час  16.35 – 17.05
 7. час  17.10 –  17.40

ПРЕ ПОДНЕ – УЧЕНИЦИ ОД 5.- 8. РАЗРЕДА

 1. час  8.00 – 8.30
 2. час  8.35 – 9.05
 3. час  9.20 –  9.50
 4. час  9.55 – 10.25
 5. час  10.30 – 11.00
 6. час  11.05 – 11.35
 7. час  11.40 –  12.10

 

ПОСЛЕ  ПОДНЕ – УЧЕНИЦИ ОД 1.- 4. РАЗРЕДА

Прва група:

 1. час  13.00 – 13.30
 2. час  13.35 – 14.05
 3. час  14.20 –  14.50
 4. час  14.55 – 15.25

Друга група:

 1. час  15.45 – 16.15
 2. час  16.20 – 16.50
 3. час  17.05 –  17.35