РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ

Распоред писмених , контролних вежби и тестова за прво полугодиште  2021/22.године

 

  РАДНЕ НЕДЕЉЕ СУ УПИСАНЕ ПРЕМА ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ
Одељење  

Септембар

 

 

Октобар

 

Новембар

 

 

Децембар

 

Редни број недеље 1. 2.

6-10.

3.

13-17.

4.

20-24.

5.

27.9-1.10.

6.

4-8.

7.

11-15.

8.

18-22.

9.

25-30.

10.

1-5.

11.

8-12.

12.

15-19.

13.

22-26.

14.

29.11.-3.12.

15.

6-10.

16.

13-17.

17.

20-24.

18.

27-30.

V-1           Српски (пис

мени)

Истор.

 

 

Геогр.

Енгле-

ски – к

Српски

 

Математ.

    Геогр. Инфор. Матем. Српски

к.з.

Српски

п.з.

Енгле-

ски

п.з.

 
V-2           Српски (пис

мени)

 

Математ.

Истор.

 

 

Геогр.

Енгле-

ски – к

Српски

 

Математ.

    Геогр. Инфор. Матем. Српски

к.з.

Српски

п.з.

Енгле-

ски

п.з.

 
V-3           Српски (пис

мени)

 

Математ.

 

Истор.

 

 

Геогр.

Енгле-

ски – к

Српски

 

Математ.

    Геогр. Инфор. Матем. Српски

к.з.

Српски

п.з.

Енгле-

ски

п.з.

 
V-4           Српски (пис

мени)

Истор.

 

Геогр.

Енгле-

ски – к

Српски

 

Математ.

    Геогр. Инфор. Матем. Српски

к.з.

Српски

п.з.

Енгле-

ски

п.з.

 
VI-1         Физика Матем.

к.з.

Српски

к.з.

 

Истор.

Физика Српски

п.з.

 

Енг. к.з.

Матем.

п.з.

Истор. Франц.

п.з.

Инфор. Матем.

к.з.

Српски

п.з.

Физика Енгле-

ски

п.з.

Српски

к.з.

VI-2         Физика Матем.

к.з.

Српски

к.з.

 

Истор.

Физика Српски

п.з.

 

Енг. к.з.

Матем.

п.з.

Истор. Франц.

п.з.

Инфор. Матем.

к.з.

Српски

п.з.

Физика Енгле-

ски

п.з.

Српски

к.з.

VI-3         Физика Матем.

к.з.

Српски

к.з.

 

Истор.

Физика Српски

п.з.

 

Енг. к.з.

Матем.

п.з.

Истор. Франц.

п.з.

Инфор. Матем.

к.з.

Српски

п.з.

Физика Енгле-

ски

п.з.

Српски

к.з.

VII-1         Физика

 

Хемија

  Матем.

 

Истор.

Српски

п.з.

Српски

 

Енг. к.з.

Физика Матем.

п.з.

 

Хемија

Франц.

п.з.

 

Српски

Инфор.

 

Истор.

Физика Матем.

п.з.

 

 

Хемоја Енгле-

ски

п.з.

Српски

п.з.

 

VII-2         Физика

 

Хемија

  Матем.

 

Истор.

Српски

п.з.

Српски

 

 

Физика

 

Енг. к.з.

Матем.

п.з.

 

Хемија

Франц.

п.з.

 

Српски

Инфор.

 

Истор.

Физика Матем.

п.з.

 

 

Хемоја

 

Енг.-п.з,

 

  Српски

п.з.

 

VII-3         Физика

 

Хемија

  Матем.

 

Истор.

Српски

п.з.

Српски

 

Енг. к.з.

Физика Матем.

п.з.

 

Хемија

Франц.

п.з.

 

Српски

Инфор.

 

Истор.

Физика Матем.

п.з.

 

 

Хемоја Енгле-

ски

п.з.

Српски

п.з.

 

VIII-1         Физика

 

Матем.

Хемија

 

 

Српски

к.з.

 

Истор.

Српски

п.з.

 

Матем.

Физика

 

 

Инфор.

 

Хемија

Енг. к.з. Франц.

п.з.

 

Матем.

к.з.

 

 

Физика Српски

 

Хемија

Српски

 

Матем.

Енгле-

ски

п.з.

 

Истор.

 
VIII-2         Физика

 

Матем.

Хемија

 

 

Српски

к.з.

 

Истор.

Српски

п.з.

 

Матем.

Физика

 

 

Инфор.

 

Хемија

Енг. к.з. Франц.

п.з.

 

Матем.

к.з.

 

 

Физика Српски

 

Хемија

Српски

 

Матем.

Енгле-

ски

п.з.

 

Истор.

 
VIII-3         Физика

 

Матем.

Хемија

 

 

Српски

к.з.

 

Истор.

Српски

п.з.

 

Матем.

Физика

 

 

Инфор.

 

Хемија

Енг. к.з. Франц.

п.з.

 

Матем.

к.з.

 

 

Физика Српски

 

Хемија

Српски

 

Матем.

Енгле-

ски

п.з.

 

Истор.

 
VIII-4         Физика

 

Хемија

 

Матем.

 

Српски

к.з.

 

Истор.

Српски

п.з.

Физика

 

Матем.

Инфор.

 

Хемија

Енг. к.з. Франц.

п.з.

 

Матем.

к.з.

 

 

Физика Српски

 

Хемија

Српски

 

Матем.

Енгле-

ски

п.з.

 

Истор.

Матем.

п.з.

 

 

К.З.  – контролни задатак

П.З.  – писмени задатак