РЕЦИТАТОРСКО ТАКМИЧЕЊЕ

РЕЦИТАТОРСКО ТАКМИЧЕЊЕ

Од 09.02 до 11.02.2022. године у просторијама школске библиотеке одржано је такмичење у рецитовању ученика млађих разреда. Учествовало је укупно 93 ученика млађих разреда (23 ученика I разреда, 37 ученика II рсзреда, 16 ученика III разреда и 17 ученика IV разреда). Ради поштовања прописаних епидемиолошких мера, тамичење рецитатора подељено у 3 дана. Првог дана су ученици прво и другог разреда говорили припремљене стихове, а другог дана су то учинили ученици трећег и четвртог разреда. Из првог и другог разреда, из сваког одељења, изабрана су по 2 најбоља представника, осим из 2/3 где је изабрано 3 ученика. Из трећег и четвртог разреда изабран је по један најистакнутији рецитатор, осим 4/4 где су била два представника. Трећег дана такмичења изабрани представници из сваког одељења су се поново рецитовали. Укупно 19 ученика је учествовало трећег дана. Ученици су били веома заинтересовани за такмичење. Већина учесника је изабрало рецитацију према полу и узрасту. Поједини ученици су се истакли са добром дикцијом. Сви учесници су се потрудили да остваре мисаоно-емотивни садржај рецитације.

Резултати такмичења: (млађи)

  1.  место  –    Милановић Јана        2/2
  2.  место  –    Максимовић Павле   3/4
  3.  место  –    Јевтовић Алекса        4/4

Специјална награда  Пантелић Маша      1/2

 КВРГИЋ АНЂЕЛА је похвалена – Специјалном наградом за рецитовање ауторских стихова.