top of page

Списак чланова Стручних актива, комисија и школских тимова:

Стручни актив за школско развојно планирање:

1. Родитељ -   Ирена Лучић

2. Локална управа, вртић - Mаријана Стаменковић                                                   

3. Тамара Ковачевић, директор

4. Борјана Косорић - координатор                                                                  

5. Светлана Вуковић

6. Мирјана Милошевић                                                            

7. Биљана Ристић

8. Сања Ћеранић - Дешић                                                          

9. Гордана  Милинковић

10. Марија Тошић

 

Стручни актив за развој школског програма:     

                                  

Мирослава  Луковић

Борјана Косорић

Драгана Десница - координатор

Тамара Ковачевић

Снежана Зекић

Биљана Вуковић

Комисија за израду Годишњег плана рада школе:

1. Тамара Ковачевић

2. Борјана Косорић - координатор

3. Руководиоци стручних већа

 

Комисија за израду Извештаја о раду школе:

1. Тамара Ковачевић

2. Светлана Вуковић

3. Борјана Косорић

4. Марија Тошић - координатор

 

Комисија за уређење школског простора:

1. Дубравка Вуковић-Лекић

2. Звездана Маслар – Милошевић

3. Милица Гвозденовић

4. Бранка Томановић

5. Маргарета Аранђеловић

6. Јасмина Луко

7. Борјана Косорић

 

Летопис школе:

1. Александра Миљковић

2. Марија Милески

3. Драган Костић

4. Зорица Кнежевић - координатор

 

Комисија за попис имовине:

1. Сања Ристић и снежана Стојковић – координатори

2. Драган Костић

3. Невена Вучиновић

4. Маја Ђукановић

 

Тим за сарадњу са Црвеним крстом:

1. Нада Берић

2. Зорица Кнежевић

3. Мерсида Бислими

 

Сајт школе:

1.Ратко Петровић

2. Марија Милески

3. Сања Ћеранић – Дешић

 

Комисија за обележавање Дана Школе:

1. Драгана Десница - координатор

2. Биљана Ристић

3. Јелена Мишић

4. Бранка Томановић

5. Силвана Ковачевић

6. катарина Поповић - координатор

 

Комисија за обележавање Дана  Светог Саве:

1. Маргарета Аранђеловић

2. Дубравка Лекић- Вуковић 

3. Здравко Милић

4. Биљана Ристић

5. Силвана Ковачевић

6. Тамара Обрадовић

 

Дани европских језика - Jелена Ковачевић, Марија Димитријевић, Сања Бошњак, Јелена Мишић, Маја Ђукановић, МаријаТошић

Дани културе (друштвене науке) - Маја Ђукановић, Мирослава Луковић, Младен Туровић, Александра Миљковић

Дани науке (природне науке) - Драгица Жежељ, Предраг Родић, Бранко Ботић, Данијела Ђорђевић, Младен Туровић

 

Спортски дан - Зорица Пантелић, Милош Живковић

 

Пријем првака: Бојана Вуксановић, Далиборка Узур, тамара Обрадовић и Јасмина Луко;  Бранка Томановић и Невена Вучиновић

 

ТИМ за инклузивно образовање -тим за додатну образовну подршку ученицима:

1. Светлана Вуковић

2. Борјана Косорић

3. Тамара Обрадовић

4. Данијела Ђорђевић

5. Мерсида Бислими

6. Снежана Зекић

7.  Милица Гвозденовић- координатор

8. Далиборка Узур

9. Драгана Десница

10. Тамара Ковачевић

11. Гордана Милинковић

12. Бојана Вуксановић

 

Мали ТИМ за инклузивно образовање:

1. Психолог / педагог

2. учитељ/одељенски старешина

3. предметни наставник

4. дефектолог/педагошки асистент

5. библиотекар

 

Чланови тима за обезбеђивање квалитета и развој установе:

Тамара Ковачевић, директор

Борјана Косорић, педагог

Сања Ћеранић Дешић, наставница математике

Мирјана Милошевић - учитељица

Маријана Антонић- учитељица

Александра Миљковић—координатор

Сања Бошњак- наставник енглеског језика

Родитељ-  Горан Јакшић

Члан Ученичког парламента

Члан јединице локалне самоуправе

 

ТИМ за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

1. Јелена Ковачевић

2. Маријана Антонић

3.Зорица Пантелић

4. Предраг Родић

5. Борјана Косорић

6. Светлана Вуковић - координатор

7.  Тамара Ковачевић

8. Тамара Ковачевић

9.  Гордана Милинковић

10. Ратко Петровић

 

ТИМ за професионалну оријентацију

1.Светлана Вуковић-координатор

2. Борјана Косорић

3. Мерсида Бислими 

4. Одељенске  старешине 7. и 8. Разреда

 

ТИМ за самовредновање:

1. Драган Костић

2. Бојана Вуксановић

3. Зорица Зафировски

4. Данијела Ђорђевић

5. Борјана Косорић-координатор

6. Невена Вучиновић

7. Тамара Ковачевић

8. Бранко Ботић

9. Силвана Шевић-родитељ

10. Представник Ученичког парламента

11. Марија Тошић

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва:

Борјана Косорић, педагог 

Тамара Ковачевић, директор школе

Александра Миљковић, наставник историје-координатор

Јасмина Луко, учитељица

Јелена Мишић, наставница енглеског језика,

Дубравка Вуковић, учитељица

Мирослава Луковић, наставник географије

Далиборка Узур - учитељица

Сања Бошњак, наставник енглеског језика

Нада Берић- наставник биологије

 

Тим за праћење  поштовања епидемиолошких мера

Александра Миљковић- координатор

Миленко Грабовац

Бранка Томановић

Јелена Димитријевић

 

 

Група за подршку – Милица Гвозденовић, Мерсида Бислими

 

Продужени боравак – Бранка Томановић, Невена Вучиновића

Саставни део Годишњег плана рада школе и налазе се у прилогу документа;

Глобални планови рада за наставне предмете чине 

индивидуално образовни планови ученика којима је потребна додатна образовна подршка 

Helvetica Light is an easy-to-read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

bottom of page