Час у школској библиотеци

Час у школској библиотеци

У оквиру редовних часова у библиотеци, одржан је час са ученицима четвртих разреда. Тема часа био је правопис. Ученици су од задатих делова правили кућицу, трудећи се да испоштују правописна правила. Резултат је: кућа са којом је све у реду!

У уводном делу часа школски библиотекар, Марија Тошић, је поново скренула пажњу на важност поштовања правописних правила. Такође су ученици упућени на важеће правописе, као и на електронске изворе. У центранлом делу часа, ученици су показали вештине својих спретних прстију, као и познавање правописа Српског језика. У завшном делу часа било је речи о честим правописним грешкама у говору и писању.

Ученици су се забавили увежбавајући правопис. Они су показали знање и вештине које негују њихови учитељи!