Обавештење за ученике осмог разреда-ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

Обавештење за ученике осмог разреда-ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ УЧЕНИЦИ  ОСМОГ  РАЗРЕДА ДА ЋЕ  У  УТОРАК  02.06.2020.ГОДИНЕ  ПОЛАГАТИ  ПРОБНИ  ИСПИТ  ИЗ  МАТЕМАТИКЕ У ШКОЛИ. ПРОБНИ ИСПИТ ПОЧИЊЕ У 8:00 ЧАСОВА А ДОЛАЗЕ У ШКОЛУ У 7:15ЧАСОВА ИЗРАДА ТЕСТА ТРАЈЕ 120 МИНУТА. УЧЕНИЦИ НЕ МОГУ НАПУШТАТИ ПРОСТОРИЈУ У КОЈОЈ СЕ ПОЛАЖЕ ИСПИТ 45 МИНУТА ПО ПОЧЕТКУ ИСПИТА  НИ ПОСЛЕДЊИХ  15 МИНУТА . ПОТРЕБАН […]

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 01/20 ЗА СТРУЈУ

На основу члана 116 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЗАГА МАЛИВУК“

Грге Андријановића 18

11000 Београд

www.oszagamalivuk.edu.rs

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

01/20

 

            У поступку јавне набавке добара мале вредности, број ЈН 01/20, спроведеном ради закључења уговора за набавку електричне енергије са потпуним снабдевањем, ознака из ОРН 09310000, Основна школа „Зага Маливук“ закључила је уговор са понуђачем Јавно предузеће „Електропривреда Србије Београд“ са седиштем у Београду, Балканска 13, ПИБ 103920327, Матични број 20053658.

 

Подаци о јавној набавци:

Број јавне набавке 01/20 – јавна набавка мале вредности – добра
Предмет Набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем, ознака из ОРН 09310000
Нето уговорена вредност 387.282,34 динара
Бруто уговорена вредност 464.738,81 динара
Критеријум за доделу уговора Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда 2 (две)
Највиша понуђена цена 394.960,24 динара
Најнижа понуђена цена 387.282,34 динара
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда 394.960,24 динара
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда 387.282,34 динара
Одлука о додели уговора Број 150, донета дана 09.03.2020. године
Уговор закључен 27.03.2020. године
Период трајања уговора Годину дана
Околности за измену уговора Нису предвиђене
Основни подаци о добављачу Јавно предузеће „Електропривреда Србије Београд“ са седиштем у Београду, Балканска 13, ПИБ 103920327, Матични број 20053658

 

Обавештење о упису у ОШ

Обавештење о упису у ОШ

Поштовани, Захваљујемо Вам се што сте исказали интересовање за упис детета у основну школу. Имајући у виду ситуацију са коронавирусом и како би се избегле гужве по школама, ове године ће се уписивање Вашег ђака у први разред основне школе спроводити само у заказаном термину. Да бисте електронским путем заказали термин за упис, од 28. […]

Детаљније
Продужени боравак

Продужени боравак

УПУТСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ Родитељи могу доводити децу у продужени боравак радним даном најраније у 7:30, а по ученике могу доћи најкасније у 16:30. Прихват деце је могућ у оквиру наведеног термина, о чему родитељи треба  да за сваки  наредни дан унапред  обавесте дежурног наставника на прихвату ученика. Сваког дана, пошто дође по дете, родитељи треба […]

Детаљније