Математичка секција

Математичка секција

Математичка секција има за циљ развијање интересовања што већег броја ученика за изучавање и усвајање математичких садржаја на иновативан, креативан  и савремен начин кроз употребу ИКТ-а.

Изучавањем апликација Нирпод, Едукаплеј, Ментиметар и Пликерс ученици усвајају теме везане за целе и рационалне бројеве, врсте троуглова и изометријске трансформације.

Ученици на часовима секције осмишљавају задатке везане за одређене теме из математике, затим  те исте задатке убацују у апликације, креирамо квизове којима касније на редовним часовима математике, путем таблета или телефона приступају ученици приликом утврђивања одређених наставних садржаја. Поред математичке писмености ученици на овим часовима развијају и дигиталну писменост.

Ево неколико фотографија са наше секције.                                                                       наставница математике

Ћеранић- Дешић Сања

 

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.