ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ О НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ У НОВОНАСТАЛОЈ СИТУАЦИЈИ ДО КРАЈА ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА.

Овде преузмите комлетан текст обавештења 

Часови се одвијају по редовном распореду и трају 45 минута. Настава почиње у 8.30 часова

  1. Час 8.30 – 9.15
  2. Час 9.20 – 10.05
  3. Час 10.10 – 10.55
  4. Час 11.20 – 12.05
  5. Час 12.10 – 12.55
  6. Час 13.00 – 13.45

Обавезно је присуство часовима и наставник је у обавези да води евиденцију присуства ученика.

Настава се одвија на гугл учионици .