Алгоритми

Алгоритми

Задаци за вежбање

Нацртати алгоритамску шему која за унета три броја, прва два сабере и дели са трећим.

Нацртати алгоритамску шему која за унете странице правоугаоника рачуна његов обим и површину.

Нацртати алгоритамску шему која  унете вредности у метрима претвара у центиметре.

Нацртати алгоритамску шему  која одређује да ли је унети број паран.

Нацртати алгоритамску шему  која за  Х < 5 рачуна Y= Х-1 иначе је Y=Х+5.

 

 

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.