ПРОЈЕКТНА НАСТАВА У 1-4

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА У 1-4

25.03.2019. Project 1 – CLIL – Maths. Одржан је час пројектне наставе у одељењу I4,. Ученици су правили постер са бројевима 1 -10. Ученици су исписали бројеве на папирима у боји, а затим исекли. На часу су бројеве украшавали са перлицама и лепили на постер који је затим изложен на зиду учионице. Часу је присуствовала […]

Детаљније
НА ЧАСУ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА У 2-1 И 2-4

НА ЧАСУ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА У 2-1 И 2-4

На часу енглеског језика 26.03.2019. Project 6(Let’s make a town!) На часовима утврђивања наставне јединице ”Places” у одељењима II-1 и II-4 ученици су од картонских кутијица и папира у боји правили макете градова. Часу је поред наставнице енглеског језика присуствовала и учитељица која је помагала ученицима и предметном наставнику у самом практичном раду и утврђивању […]

Детаљније
HAPPY EASTER

HAPPY EASTER

25.04.2019. Happy Easter – Lesson 2 – Arts and crafts (Making an Easter card – following instructions) На часу енглеског језика I и II разреда, ученици су правили ускршње честитке у облику пилета. Поред вежбања самих израза жеља и честитки на енглеском језику које се користе на дан овог празника и развијања њихових моторичких вештина, ученици су […]

Детаљније
Свечани пријем првака

Свечани пријем првака

1.септембра дочекали смо наше најмлађе ђаке прваке. Поздравили су их директорка школе, психолог школе и председник општине Палилула који је свим првацима донео поклон ранац са школским прибором.

Детаљније

Распоред часова

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ Обавештавају се ученици и родитељи да  нова школска година 2019/2020.година почиње 02.09.2019.год. по следећем распореду: пре подне од 8 часова полазе ученици старијих разреда  после подне од 14 часова полазе ученици млађих разреда. СРЕЋАН ПОЛАЗАК У ШКОЛУ!

Детаљније

Набавкa електричне енергије

ОСНОВНА ШКОЛА „ЗАГА МАЛИВУК“ Грге Андријановића 18 11000 Београд www.oszagamalivuk.edu.rs објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 01/19             У поступку јавне набавкедобара мале вредности, број ЈН 01/19, спроведеном ради закључења уговора за набавку електричне енергије са потпуним снабдевањем, ознака из ОРН 09310000, Основна школа „Зага Маливук“ закључила је уговор са понуђачем Јавно предузеће „Електропривреда Србије Београд“са седиштем у Београду, Балканска […]

Детаљније

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 02/19

Заинтересована лица могу преузети Конкурсну документацију на интернет            адреси наручиоца www.oszagamalivuk.edu.rsили на Порталу јавних набавки. Понуда се сачињава у складу са овим Позивом, а према упутству и захтевима из Конкурсне документације на прописаном обрасцу. Понуда са прилозима мора бити у затвореном коверту са назнаком: ,,Понуда за поступак јавне набавке бр.02/19 – НЕ ОТВАРАТИ”, примљена и заведена на писарници наручиоца […]

Детаљније
  • 1
  • 2
  • 8