Загине новине

Преве школске новине „Загине новине“ издате су 2019.године.

Главни и одговорни уредник – Радмила Тошовић, главни уредник – Марија Ђукић.

Од 2020. године главни и одговорни уредник – Тамара Ковачевић, главни уредник – Марија Тошић.

Часопис излази једном годишње, у августу.

Загине новине 1/2019 Погледај

Загине новине2/2020 Погледај

Загине новине3/2021 Погледај