top of page

 1. Сања Ристић, административно-финансисјки радник
   

 2. Снежана Стојковић, шеф рачуноводства
   

 3. Гордана Милинковић, секретар
   

 4. Миленко Грабовац, домар
   

 5. Тијана Марјановић, спремачица
   

 6. Мирослава Столић, спремачица
   

 7. Гордана Трајковић, спремачица
   

 8. Драгана Стојановић, спремачица
   

 9. Смиља Дејановић, спремачица
   

 10. Ава Симић, спремачица
   

 11. Флурета Гаши, спремачица

bottom of page