Директор школе

Тамара Ковачевић

Педагог

Милена Ракита

Психолог

Светлана Вуковић

Библиотекар

Марија Тошић

Секретар школе

Милинковић Гордана

Руководилац рачуноводства

Снежана Стојковић

Административнo финансиjски радник

Сања Ристић

Дефектолог

Милица Гвозденовић

Педагошки асистент

Мерсида Бислими