РАСПОРЕД ЧАСОВА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

ПРЕДМЕТ
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Историја
Енглески језик
Енглески језик
Француски језик
Француски језик
Математика
Математика
Математика
Хемија
Физика
Географија
Географија
Биологија
Биологија
НАСТАВНИК
Марија Ђукић
Тамара Ковачевић
Драгана Десница
Александра Миљковић
Сања Бошњак
Јелена Мишић
Јелена Арсић
Љиљана Илић
Владимир Подинић
Снежана Смиљанић
Сања ЋеранићДешић
Драгица Жежељ
Предраг Родић
Мирослава Луковић
Драгана Митић Беара
Нада Берић
Ивана Теодоровић
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Четвртак-међусмена
Петак-међусмена
Понедељак-међусмена
Среда-међусмена
Среда-међусмена
Четвртак-међусмена
Среда ,петак-међусмена
Понедељак-међусмена
Среда-међусмена
Уторак-међусмена
Понедељак, среда-претчас
Четвртак – међусмена
Уторак и петак-међусмена
Понедељак – претчас(поподневна смена)