ИЗАБРАНИ УЏБЕНИЦИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА ПРВИ И ПЕТИ РАЗРЕД    ШКОЛСКЕ 2018/19. године

ИЗАБРАНИ УЏБЕНИЦИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА ПРВИ И ПЕТИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/19. године

 СПИСАК ОДАБРАНИХ УЏБЕНИКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ И СТАТУС ПРЕДМЕТА ОДАБРАНИ УЏБЕНИЦИ – назив уџбеника ,  аутори и издавач
1. СРПСКИ ЈЕЗИК

обавезан

Чаролија стварања, читанка за пети разред основне школе,Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

Језичко благо, граматика за пети разред основне школе,Светлана Слијепчевић,

Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за пети разред основне школе,Наташа Станковић Шошо,

Светлана Слијепчевић, Бошко Сувајџић

Издавач: НОВИ ЛОГОС,Београд,2018.

2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Обавезан

To the top plus 1 за 5. разред основне школе, уџбенички комплет(уџбеник, радна свеска, цд); H.Q.Mitchell, Marileni Malkogianni,

Издавач:Data Status, Београд

3. ЛИКОВНА КУЛТУРА

Обавезан

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;

Миливој Мишко Павловић,

Издавач:„BIGZ školstvo”, Београд,2018.

4. МУЗИЧКА КУЛТУРА

Обавезан

Музичка култура за пети разред – уџбеник, Маја Обрадовић,

Издавач:„BIGZ školstvo”,Београд,2018.

5. ИСТОРИЈА

Обавезан

Историја за 5. разред основне школе, ДушкоЛопандић, ИванаПетровић,

Издавач :Нови Логос, Београд, 2018.

6. ГЕОГРАФИЈА

Обавезан

Географија 5 – уџбеник, Марко Јоксимовић,

Издавач: Нови Логос,Београд,2018.

7.

МАТЕМАТИКА

Обавезан

Математика, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

Издавач :„KLETT”, Београд,2018.

8.

Математика, збирка задатака за пети разред основне школе;

Ћирилица, Бранислав Поповић,

Марија Станић, Ненад Вуловић,

Сања Милојевић

Издавач :„KLETT”, Београд,2018.

9. БИОЛОГИЈА

Обавезан

Биологија за пети разред основне школе-уџбеник

Гордана Субаков Симић

Марина Дрндарски

Издавач: Нови Логос , Београд,2018.

10. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Обавезан

Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак); Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић,

Издавач:„KLETT”, Београд, 2018.

11. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Обавезан

Информатика и рачунарство за пети разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком,

ћирилица; Ауторски тим

Бајнари Лоџик;

Издавач:„DATA STATUS”, Београд, 2018.

12.

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Изборни страни језик

Nouveau Pixel 1 за пети разред основне школе, уџбеник, радна свеска, са цд-ом и граматичка свеска, Cle International;

Катрин Фарве,

Силви Шмит

Издавач: Data Status,Београд,2018.

 

СПИСАК ОДАБРАНИХ УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД   ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Буквар за први разред основне школе

Душка Милић,

Татјана Митић

650-02-00177/2018-07 од 27.4.2018.

Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе

Душка Милић,

Татјана Митић

Читанка за први разред основне школе

Реч по реч

Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

650-02-00167/2018-07 од 27.4.2018.
МАТЕМАТИКА
„НОВИ ЛОГОС”

Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе

Ива Иванчевић Илић,

Сенка Тахировић

650-02-00101/2018-07 од 27.4.2018.
СВЕТ ОКО НАС
„НОВИ ЛОГОС” СВЕТ ОКО НАС 1за први разред основне школеуџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) ЉиљаСтокановић,

Гордана Лукић,

Гордана Субаков Симић

650-02-00172/2018-07 од 27.4.2018.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
„НОВИ ЛОГОС” Ликовна култура 1уџбеник за први разред основне школе Милутин Мићић,

Гордана Мићић

650-02-00039/2018-07 од 16.4.2018.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 1,

уџбеник  за први разред основне школе

Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац

650-02-00169/2018-07 од 25.4.2018.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
„НОВИ ЛОГОС” FAMILY AND FRIENDSенглески језик  за први разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком

Susan Iannuzzi 650-02-00063/2018-07 од 27.4.2018.

За иборни предмет-Грађанско васпитање одабрани уџбеник је:

Грађанско васпитање, Растимо, радна свеска за Грађанско васпитање за првиразред, Наташа Марковић, Славица Вујић, Едука

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.