Kонкурсна документација 02/19

Kонкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности

– Услуга достављања припремљених оброка у школу

ЈН бр.02/19

деловодни број: 611од 12.09.2019. године више о конкурсу.

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.