Oбавештење за ученике осмог разреда

Oбавештење за ученике осмог разреда

Обавештавају се ученици да је завршни испит из

–   српског/матерњег језика 23.06.2021. у  09.00 часова

   –  математике  24.06.2021. у 09.00 часова

– испит са комбинованим тестом 25.06.2021. у 09.00 часова

ИЗРАДА СВА ТРИ ТЕСТА ТРАЈЕ 120 МИНУТА

– дозвољени прибор за ученике:

ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица,

ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, троугао, лењир и шестар;

– школа ће за сваког ученика обезбедити по две плаве хемијске оловке;

у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;

– сва три дана ученици обавезно треба да дођу у школу у 8.15 на кратак састанак са одељенским старешином пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати завршни испит;

– од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

 

УЧЕНИЦИ НЕ МОГУ НАПУШТАТИ ПРОСТОРИЈУ У КОЈОЈ СЕ ПОЛАЖЕ ИСПИТ 45 МИНУТА ПО ПОЧЕТКУ ИСПИТА  НИ ПОСЛЕДЊИХ  15 МИНУТА .

 

 

 

Председник школске комисије

Тамара Ковачевић