ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 01/16

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

01/16

            У поступку јавне набавке добара мале вредности, број ЈН 01/16, спроведеном ради закључења уговора за набавку електричне енергије са потпуним снабдевањем, ознака из ОРН 09310000, Основна школа „Зага Маливук“ закључила је уговор са понуђачем ЕПС снабдевање“ д.о.о. са седиштем у Београду, Царице Милице, бр. 2, ПИБ 108057105, Матични број 20924195. Прочитајте цео текст

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.