Остали радници

Небојша Минић

Ложач

Риста Костов

Спремачица

Смиља Дејановић

Спремачица

Жељка Митић

Гордана Трајковић

Спремачица

Мирослава Столић

Спремачица

Драгана Стојановић

Спремачица

Лаурентија Столић