top of page

ВАЖНО! Завршни испит - распоред!

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ УЧЕНИЦИ ОСМОГ РАЗРЕДА ДА ЋЕ ЗАВРШНИ

ИСПИТ ПОЛАГАТИ ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

- СРПСКИ ЈЕЗИК – СРЕДА 21.06.2023. у 09:00 ЧАСОВА

- МАТЕМАТИКА – ЧЕТВРТАК 22.06.2023. у 09:00 ЧАСОВА

- ИЗАБРАНИ ТЕСТ – ПЕТАК 23.06.2023. у 09:00 Ч

ИЗРАДА СВА ТРИ ТЕСТА ТРАЈЕ 120 МИНУТА ( 9 ДО 11 ч)

УЧЕНИЦИ НЕ МОГУ НАПУШТАТИ ПРОСТОРИЈУ У КОЈОЈ СЕ

ПОЛАЖЕ ИСПИТ 45 МИНУТА ПО ПОЧЕТКУ ИСПИТА НИ

ПОСЛЕДЊИХ 15 МИНУТА .

ПОТРЕБАН ПРИБОР:

- дозвољени прибор за ученике: ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И

ИЗАБРАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка (не пиши бриши),

гумица, ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не

пиши бриши), гумица, троугао, лењир и шестар;

- сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати

оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и налепницом са

идентификационим бројем ученика;

- сва три дана ученици обавезно треба да дођу у школу у 8.00 на кратак

састанак са одељенским старешином пре него што буду распоређени у

просторије где ће полагати завршни испит;

- од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а

све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.
58 views0 comments
bottom of page