top of page

Критеријуми оцењивања

У оквиру нашег стручног већа усаглашен је критеријум оцењивања и њега се придржавамо и код сумативног и код формативног оцењивања. Формативним оцењивањем пратимо рад ученика, напредовање, активност и залагање на часу, као и остварености постигнућа ученика, редовност писања домаћих задатака, али дајемо и препоруке за даљи рад. Евиденцију водимо у педагошким свескама, као и у ел. дневнику.


На овој страници нашег сајта можете пронаћи критеријуме оцењивања, у виду ворд докумената - https://www.oszagamalivuk.edu.rs/copy-3-of-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-1
101 views0 comments
bottom of page