top of page

Свети Сава - школска слава

У холу наше школе данас смо обележили школску славу - Светог Саву. Свети Сава као народни просветитељ (и то шест векова пре него што је у Европи просветитељство зачето као покрет!) и народни учитељ данас се слави у свим школама Србије, као школска слава свих ученика.

Светосавски тип просвете разликује се од европског просветитељства и, односно чисто наставног типа просвећености и схватања васпитања, не само по томе што придаје изузетан значај моралном образовању и обликовању људске личности, него и по самим основама васпитања уопште, као и по поимању људске личности и људске заједнице и њиховог крајњег назначења. Јер је светосавско просветитељско учење, засновано на темељима Христове науке.
137 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page