top of page

Ученици четвртог разреда данас изучавали Сретењски устав

Ученици четвртих разреда данас су изучавали састав, повод, језик, као и начин израде Сретењског устава. Имали су прилику да непосредно изучавају један документ и тиме приближе себи једно доба које се кроз градиво изучава тренутно из Природе и друштва. Такође, да схвате боље и шта се обележава 15. односно 16. фебруара. Устав Србије из 1835. године је први модерни устав Србије. Данас се један од оригинала може наћи у Архиву Србије. Овај устав је сметао Русији, Турској, Аустрији, Прусији... Након свега 55 дана, под притисцима ових великих сила "ступа са снаге". Његов револуционарни карактер смета овим феудалним империјама (од којих већина тада ни нема свој устав).


28 views0 comments
bottom of page