top of page

My town


Ученици другог разреда су имали задатак да направе макете градова и представе своје градове на енглеском језику. На крају презентације, гласали су за најбољи град.

46 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page