Предметни наставници

Српски језик

Драгана Десница

Српски језик

Марија Ђукић

Српски језик

Биљана Ристић

Француски језик

Љиљана Илић

Француски језик

Јована Арсић

Енглески језик

Милена Антић

Енглески језик

Сања Бошњак

Ликовна култура

Звездана Маслар Милошевић

Музичка култура

Силвана Ковачевић Леонтијевић

Историја

Александра Миљковић

Географија

Мирослава Луковић

Географија

Младен Туровић

Физика

Предраг Родић

Математика

Владимир Подинић

Математика

Сања Ћеранић Дешић

Математика

Снежана Зекић

Биологија

Нада Берић

Биологија

Бранко Ботић

Хемија

Драгица Жежељ

Техничко и информатичко образовање

Данијела Ђорђевић

Техничко и информатичко образовање

Драган Костић

Физичко васпитање

Зорица Пантелић

Физичко васпитање

Милош Живковић

Верска настава

Небојша Милорадовић

Верска настава

Небојша Грујић

Верска настава

Радмила Лисинац

Верска настава

Мерима Алахмад Алсхуеир

Грађанско васпитање

Катарина Гемаљевић