Предметни наставници

Српски језик

Драгана Десница

Српски језик

Марија Ђукић

Српски језик

Тамара Ковачевић

Француски језик

Љиљана Илић

Француски језик

Јована Арсић

Енглески језик

Јелена Мишић

Енглески језик

Сања Бошњак

Ликовна култура

Звездана Маслар Милошевић

Музичка култура

Силвана Ковачевић Леонтијевић

Историја

Александра Миљковић

Географија

Мирослава Луковић

Географија

Драгана Митић-Беара

Физика

Предраг Родић

Математика

Владимир Подинић

Математика

Сања Ћеранић Дешић

Математика

Снежана Смиљанић

Биологија

Нада Берић

Биологија

Бранко Ботић

Хемија

Драгица Жежељ

Техничко и информатичко образовање

Данијела Ђорђевић

Техничко и информатичко образовање

Драган Костић

Физичко васпитање

Зорица Пантелић

Физичко васпитање

Милош Живковић

Специјално одељење

Милица Гвозденовић

Верска настава

Небојша Милорадовић

Верска настава

Небојша Грујић

Верска настава

Милана Стојаковић