ОТВОРЕНА ВРАТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ

Р.

Б.

Име и презиме наставника

ОВ (дан и час)

1.

Тамара Ковачевић, српски језик, 5/1

Среда 3.час

2.

Милош Живковић, физичко, 5/2

Петак 4.час

3.

Мирослава Луковић, географија, 5/3

Среда 4.час

4.

Драган Костић, техничко и информатичко образовање, 6/1

Четвртак 4.час

5.

Данијела Ђорђевић, техничкa и информатика ,6/2

Петак 3.час

6.

Љиљана Илић, француски језик, 6/3

Понедељак 3.час

7.

Снежана Смиљанић, математика, 6/4

Четвртак 4.час

8.

Драгана Десница, српски језик, 7/1

Среда 4.час

9.

Звездана Маслар-Милошевић, ликовна култура, 7/2

Понедељак 5.час

10.

Сања Бошњак, енглески језик, 7/3

Понедељак 3.час

11.

Данијела Спасојевић, француски језик, 8/1

Уторак 4. час

12.

Владимир Подинић, математика, 8/2

Петак 4.час

13.

Зорица Пантелић, физичко, 8/3

Петак 3.час

14.

Ивана Теодоровић

Уторак 3. час

15.

Силвана Ковачевић

Четвртак 2.час

16.

Александра Миљковић

Понедељак 4.час

17.

Драгана Беара

18.

Драгица Жежељ

Понедељак 4.час

19.

Предраг Родић

Среда 2.час

20.

Сања Ћеранић Дешић

Петак 2.час

21.

Јелена Мишић

Петак 4.час

22.

Нада Берић

Понедељак 3.час

23.

Небојша Милорадовић

Среда 4.час

24.

Катарина Гемањевић

Среда 4.час

ОТВОРЕНА ВРАТА НАСТАВНИКА

ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА ТЕРМИН ОТВОРЕНИХ ВРАТА
Зорица Кнежевић Среда 2.час
Ратко Петровић Петак 1.час
Марија Милески Уторак 4.час
Маријана Антонић Среда 3. час
Бојана Вуксановић Петак 3.час
Далиборка Узур Четвртак пре/после наставе
Тамара Обрадовић Понедељак 3.час
Јасмина Луко Понедељак 2.час
Биљана Косорић Понедељак 5.час
Мирјана Милошевић Четвртак 5.час
Маргарета Аранђеловић Понедељак 5.час
Катарина Поповић Среда 5.час
Биљана Вуковић Понедељак 2.час
Дубравка Вуковић Лекић Среда 3.час
Зорица Зафировски Маричић Понедељак 3.час