РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

Образовно-васпитни рад обавља се по хоризонталној подели. Једну смену чине ученици I – IV разреда, другу смену ученици V – VIII разреда.

Смене се мењају недељно тако што ће у првој недељи школске 2022/23.године пре подне бити ученици V – VIII разреда.

Преподневна смена почиње у 8:00 часова.

Поподневна смена за ученике млађих разреда (од I до VIII разреда) од 01.09.2022. године почињаће у 14:00.

Улазак у школу на прво звоно у 13:55

Одмори између часова су по 5 минута између 1. и 2, 3. и 4.и 5. и 6. часа.

Велики одмор од 20 минута је између 2. и 3. часа.

ПРЕ ПОДНЕ

1. 8,00 – 8,45

2. 8,50 – 9,35

9,55

3. 10,00 – 10,45

4. 10,50 – 11,35

5. 11,40 – 12,25

6. 12,30 – 13,15

ПОСЛЕ ПОДНЕ МЛАЂИ РАЗРЕДИ

1. 14,00 – 14,45

2. 14,50 – 15,35

15,55

3. 16,00 – 16,45

4. 16,50 – 17,35

5. 17,40 – 18,25

6. 18,30 – 19,15

ПОСЛЕ ПОДНЕ СТАРИЈИ РАЗРЕДИ

1. 13,30 – 14,15

2. 14,20 – 15,05

15,25

3. 15,30 – 16,15

4. 16,20 – 17,05

5. 17,10 – 17,55

6. 18,00 – 18,45