Предметни наставници

Учитељи првог разреда

Зорица Кнежевић 1-1

Ратко Петровић 1-2

Марија Милески 1-3

Маријана Антонић 1-4

Учитељи другог разреда

Бојана Вуксановић 2-1

Далиборка Узур 2-2

Тамара Обрадовић 2-3

Јасмина Луко 2-4

Учитељи трећег разреда

Биљана Косорић 3-1

Мирјана Милошевић 3-2

Маргарета Аранђеловић 3-3

Катарина Поповић 3-4

Учитељи четвртог разреда

Биљана Вуковић 4-1

Зорица Зафировски Маричић 4-2

Дубравка Вуковић 4-3

Бранка Томановић

Учитељи у продуженом боравку

Невена Вучиновић

Учитељи у продуженом боравку