Разредне старешине у школској 2018/2019 години

Разредне старешине у школској 2018/2019 години

Драган Костић/ V-1

Данијела Ђорђевић/ V-2

Љиља Илић/ V-3

Снежана Смиљанић/ V-4

Драгана Десница/ VI-1

Звездана Маслар Милошевић/ VI-2

Сања Бошњак/ VI-3

Данијела Спасојевић / VII-1

Владимир Подинић/ VII-2

Зорица Пантелић/ VII-3

Марина Станковић/ VIII-1

Тамара Ковачевић/ VIII-2

Мирослава Луковић/ VIII-3

Милош Живковић/ VIII-4

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.