IMG_20191017_120909

Математичка секција има за циљ развијање интересовања што већег броја ученика за изучавање и усвајање математичких садржаја на иновативан, креативан  и савремен начин кроз употребу ИКТ-а. Изучавањем апликација Нирпод, Едукаплеј, Ментиметар и Пликерс ученици усвајају теме везане за целе и рационалне бројеве, врсте троуглова и изометријске трансформације. Ученици на часовима секције осмишљавају задатке везане за […]

Thumbtack in calendar concept for busy, appointment and meeting reminder

Новинарску секцију води библиотекарка Марија Тошић. Задаци и циљеви новинарске секције представљају упознавање са основним облицима новинарског изражавања.

street_danse

Самосталан рад ученика у програму Power Point

geometry-1023846_1920

Задаци за вежбање Нацртати алгоритамску шему која за унета три

opsta_8

Распоред додатне и допунске наставе – школска 2017/18. година-    СТАРИЈИ

20161202_134536-EKO_KVIZ

Секцију води предметни наставник Нада Берић Ученици еколошке секцијe

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.