Семинар за наставнике “ Од теорије до праксе“

Семинар за наставнике “ Од теорије до праксе“

Семинар за наставнике одржан је у нашој школи од 24.01. до 26.01.2014. год.

Једна од основних функција образовања је припрема и оспособљавање за живот у заједници. Инклузивно образовање је неопходан корак у развоју сваког друштва јер се темељи на остварењу основних људских права свих његових грађана. Ако неко почне образовање у условима изолације, у оскудном једноличном, издвојеном и ограниченом искуственом простору, онда је он ускраћен за могућност да се икада равноправно укључи у живот заједнице као што и заједница остаје у том случају ускраћена за искуство пружања подршке онима коме је то потребно.

Семинар „ Инклузија од теорије до праксе“ треба да промовише позитиван став према инклузији и позитиван приступ инклузивном образовању, да објасни основне принципе инклузивног образовања и васпитавања, да припреми васпитаче, наставнике и професоре за рад у инклузивном окружењу, али и да им помогне да у сарадњи са породицом и установама у окружењу развију стратегије и акционе планове за оптималан развој све деце.

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.