Списак уџбеника за 2022/23 погледај

СПИСАК ОДАБРАНИХ УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

Списак уџбеника и приручника

Наставничко веће школе је на својим седницама, а на предлог наставника и Стручних већа, донело Одлуку и утврдило следећи списак уџбеника који се користе у настави у школској 2021/22 години

ПРВИ разред (важи од 2018/19.)

Назив издавача Наслов уџбеника

 

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК

 

 

 

 

„НОВИ  ЛОГОС„

Буквар за први разред  основне  школе Душка Милић

Татјана  Митић

650-02-00177/2018-07

Од  27.04.2018

Наставни  листови уз Буквар за  први разред  основне  школе Душка Милић

Татјана  Митић

650-02-00177/2018-07

Од  27.04.2018

     
Читанка  за  први разред  основне  школе  „Реч по реч„ Наташа Станковић Шошо

Маја Костић

650-02-00167/2018-07

Од  27.04.2018

МАТЕМАТИКА

 

 

„НОВИ  ЛОГОС„

 

Математика 1. уџбеник  из  четири дела за први разред  основне  школе Ива  Иванчевић Илић

Сенка  Тахировић

650-02-00101/2018-07

Од  27.04.2018

СВЕТ ОКО НАС                                                                                                              

 

  СВЕТ ОКО НАС 1за први разред основне школеуџбенички комплет (уџбеник и радна свеска Љиља Стокановић,

Гордана Лукић,

Гордана Субаков Симић

650-02-00172/2018-07 од 27.4.2018.
 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

 

„НОВИ ЛОГОС”

 

 

Ликовна култура 1уџбеник за први разред основне школе

Милутин Мићић,

Гордана Мићић

650-02-00039/2018-07 од 16.4.2018.
МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

 

„НОВИ  ЛОГОС„

 

Музичка култура1,

уџбеник  за први разред основне школе

Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац

650-02-00169/2018-07 од 25.4.2018.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

 

„НОВИ  ЛОГОС„

 

FAMILY AND FRIENDS, енглески језик  за први разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком

Susan Iannuzzi 650-02-00063/2018-07 од 27.4.2018.
ГРАЂАНСКО  ВАСПИТАЊЕ

 

      

                 „ЕДУКА„

 

Растимо, радна свеска за Грађанско васпитање за први разред Наташа Марковић, Славица Вујић, Едука

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИ РАЗРЕД  ( важи  од 2019/2020)

Назив издавача Наслов уџбеника

 

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

„НОВИ  ЛОГОС„

 

 

 

Уз речи растемо – читанка за српски језик за други разред основне школе Наташа Станковић Шошо

Маја Костић

650-02-00150/2019-07 21.05.2019
Дар речи – граматика за српски језик за други разред основне школе Јелена Срдић

 

650-02-00150/2019-07 21.05.2019

 

Латиница – уџбеник за други разред основне школе Душка Милић

Татјана Митић

 

650-02-00150/2019-07 21.05.2019

 

Радна свеска – уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за други разред основне школе Јелена Срдић

Наташа Станковић Шошо

 

650-02-00150/2019-07 21.05.2019

 

МАТЕМАТИКА

 

 

„НОВИ  ЛОГОС„

Математика 2, уџбеник за други разред основне школе (из 4 дела) Ива Иванчевић Илић

Сенка Тахировић

 

650-02-00154/2019-07 21.05.20219
СВЕТ  ОКО  НАС

 

  

 

 

„НОВИ  ЛОГОС„

Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе Љиља Стокановић

Гордана Лукић

Гордана Субаков Симић

 

650-02-00152/2019-07 09.05.2019
Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе Љиља Стокановић

Гордана Лукић

Гордана Субаков Симић

650-02-00152/2019-07 09.05.2019
ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

 

„НОВИ  ЛОГОС„

Ликовна култура 2, уџбеник за други разред основне школе Милутин Мићић

Гордана Мићић

 

650-02-00134/2019-07 27.03.2019
 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

         

               „НОВИ  ЛОГОС„

 

Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе Драгана Михајловић Бокан

Марина Ињац

 

650-02-00151/2019-07 14.02.2019
 

ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК

 

 

„DATA STATUS

Smart Junior 2, енглески језик за други разред основне школе H.Q. Mitchell

Marileni Malkogianni

650-02-00021/2019-07 04.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕЋИ  РАЗРЕД  ( ВАЖИ ОД  2021/2022)

Назив издавача Наслов уџбеника

 

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

„БИГЗ ШКОЛСТВО„

 

 

 

уџбенички комплет ћирилица

Читанка за српски језик за трећи разред основне школе

Зорица  Цветановић

Даница  Килибарда

650-02-00513/2019-07

од  26.12.2019

Радна свеска  уз читанку Зорица  Цветановић

Даница  Килибарда

650-02-00513/2019-07

од  26.12.2019

Граматика

Уџбеник са радном свеском –српски  језик за  трећи разред основне  школе

Мирјана Стакић

 

650-02-00513/2019-07

од  26.12.2019

МАТЕМАТИКА
 

 

„БИГЗ ШКОЛСТВО„

 

Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе (1.и 2.део) Бранка  Јовановић

Јелена  Русић

Наташа Николић  Гајић

 

650-02-00585/2019-07 27.02.2020
Математика 3, радна свеска за трећи разред  основне  школе , уџбенички  комплет : ћирилица

 

 

Бранка  Јовановић

Јелена  Русић

Наташа Николић  Гајић

 

650-02-00585/2019-07 27.02.2020
ПРИРОДА  И  ДРУШТВО
  

 

 

„БИГЗ ШКОЛСТВО„

Природа и друштво 3, уџбеник  и радна свеска за трећи разред  основне  школе ( 1.и 2. део): ћирилица Сања Благданић

Зорица  Ковачевић

Славица Јовић

Александар  Петровић

 

650-02-00632/2019-07 22.01.2020
ЛИКОВНА КУЛТУРА
 

„БИГЗ ШКОЛСТВО

Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе ; ћирилица Кристинка Селаковић

Милош Ђорђевић

 

650-02-00501/2019-07 10.01.2020
МУЗИЧКА КУЛТУРА
         

               „БИГЗ ШКОЛСТВО „

 

Музичка култура 3 уџбеник за трећи разред основне школе; ћирилица Мила  Ђачић

 

650-02-00589/2019-07 24.02.2020
ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК
 

                 „DATA STATUS

Smart Junior 3, енглески језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00450/2019-07

од 4.2.2020

 

ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД  ( ВАЖИ ОД  2021/2022)

Назив издавача Наслов уџбеника

 

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

„БИГЗ ШКОЛСТВО„

 

 

 

Српски језик 4 за  четврти разред основне  школе : уџбенички комплет ћирилица

Читанка за српски језик за четврти разред основне школе

Зорица  Цветановић

Даница  Килибарда

650-02-00349/2020-07

од  16.12.2020

Српски језик 4 за  четврти разред основне  школе : уџбенички комплет

Радна свеска  уз читанку

Зорица  Цветановић

Даница  Килибарда

650-02-00349/2020-07

од  16.12.2020

Граматика

Уџбеник са радном свеском –српски  језик за  четврти  разред основне  школе

Мирјана Стакић

Александра Ивезић

 

650-02-00349/2020-07

од  16.12.2020

МАТЕМАТИКА

 

 

 

„БИГЗ ШКОЛСТВО„

 

Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе Сања Маричић

 

 

650-02-00461/2020-07 24.02.2021
Математика 4, радна свеска за четврти разред  основне  школе , уџбенички  комплет : ћирилица

 

 

Сања Маричић

 

650-02-00461/2020-07 24.02.2021
ПРИРОДА  И  ДРУШТВО

 

  

 

 

„БИГЗ ШКОЛСТВО„

Природа и друштво 4 за четврти разред  основне  школе ;, уџбенички  комплет ( уџбеник  и радна свеска)  ћирилица Сања Благданић

Зорица  Ковачевић

Славица Јовић

 

650-02-00277/2020-07 18.12.2020
ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

 

„БИГЗ ШКОЛСТВО

Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе ; ћирилица Кристинка Селаковић

 

650-02-00406/2020-07 19.01.2021
МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

         

               „БИГЗ ШКОЛСТВО „

 

Музичка култура 4 уџбеник за четврт разред основне школе; ћирилица Мила  Ђачић

 

650-02-00352/2020-07 11.12.2020
ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК

 

 

                 „DATA STATUS

Smart Junior 4, енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск) H. Q. Mitchell,

Marileni Malkogiann

650-02-00106/2020-07

Од 27.08.2020

 

ПЕТИ  РАЗРЕД  од 2018/19.

Назив издавача Наслов уџбеника

 

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК

 

 

 

 

„НОВИ  ЛОГОС„

Чаролија стварања, читанка за пети разред основне школе Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић 650-02-00165/2018-07

 

Језичко благо, граматика за пети разред основне школе Светлана Слијепчевић,

Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

650-02-00165/2018-07
Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за пети разред основне школе Светлана Слијепчевић,

Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

650-02-00165/2018-07
 

ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК

    

              „ Data Status

 

To the top plus 1 за 5. разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска , цд) H.Q.Mitchell,

Marileni Malkogianni,

 

650-02-0049/2018-07
ЛИКОВНА КУЛТУРА
 

„БИГЗ ШКОЛСТВО„

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;

 

Миливој Мишко Павловић,

 

650-02-00129/2018-07

ОД17.04.2018

МУЗИЧКА КУЛТУРА
`

`БИГЗ ШКОЛСТВО„

 

Музичка култура за пети разред – уџбеник Маја  Обрадовић 650-02-00155/2018-07

Од 27.04.2018

 

 

 

 

ИСТОРИЈА

   

           „НОВИ  ЛОГОС„

Историја за 5. разред основне школе ДушкоЛопандић, ИванаПетровић,

 

650-02-00174/2018-07
 

ГЕОГРАФИЈА

       

           „НОВИ  ЛОГОС„

 

Географија 5 – уџбеник Марко  Јоксимовић 650-02-00122/2018-07
МАТЕМАТИКА

 

 

 

„КЛЕТТ„

 

Математика, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

 

650-02-00170/2018-07
Математика, збирка задатака за пети разред основне школе;

Ћирилица

 Бранислав Поповић,

Марија Станић, Ненад Вуловић,

Сања Милојевић

 

650-02-00170/2018-07
БИОЛОГИЈА

 

 

„НОВИ  ЛОГОС„

Биологија за пети разред основне школе-уџбеник

 

Гордана Субаков Симић

Марина Дрндарски

 

650-02-00102/2018-07
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

 

 

 

KLETT”,

Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак) Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић,

 

650-02-00060/2018-07  од 24.04.2018
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

 

 

DATA STATUS

Информатика и рачунарство за пети разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком

Ауторски тим

Бајнари Лоџик

650-02-00200/2018-07 од 27.04.2018
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

 

 

DATA STATUS

Nouveau Pixel 1 за пети разред основне школе, уџбеник, радна свеска, са цд-ом и граматичка свеска Cle International;

Катрин Фарве,

 

650-02-00055/2018-07 од 26.04.2018

ШЕСТИ  РАЗРЕД  ( важи  од 2019/2020)

Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

СРПСКИ ЈЕЗИК
„БИГЗ ШКОЛСТВО„ С речи на дела – читанка, српски језик и књижевност за шести разред основне школе Валентина Хамовић

Марија Слобода

650-02-00102/2019-7

Од 11.04.2019

С речи на дела – граматика, српски језик и књижевност за шести разред основне школе Јасмина Станковић

Светлана Стевановић

Јоле Булатовић

650-02-00102/2019-7

Од 11.04.2019

ГЕОГРАФИЈА
„БИГЗ ШКОЛСТВО„ Географија 6, уџбеник за шести разред основне школе Игор Лешчешен

Наташа Басарић

650-02-00066/2019-07

од 9.5.2019.

МАТЕМАТИКА
„БИГЗ ШКОЛСТВО„ Математика 6, уџбеник са збирком задатака за шести резред основне школе (први и други део) Радивоје  Стојковић

Јасминка  Радовановић

650-02-00095/2019-7

Од 21,05.2019

ФИЗИКА
„БИГЗ ШКОЛСТВО„ Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе Катарина Стевановић

Марија Крнета

650-02-00063/2019-7

Од 21.05.2019

Физика 6, збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школЕ Катарина Стевановић

Марија Крнета

Радмила Тошовић

650-02-00063/2019-7

Од 21.05.2019

ТЕХНИКА  И  ТЕХНОЛОГИЈА
„ЕДУКА„ Техника и технологија, уџбеник за шести разред основне школе Зоран Лапчевић 650-02-00430/2018-7

Од 04.04.2019

Материјал за конструкторско обликовање, за шести разред основне школе Зоран Лапчевић 650-02-00430/2018-7

Од 04.04.2019

ИНФОРМАТИКА
 

DATA STATUS

Информатика и рачунарство за шести разред основне школе John Andrew Bios 650-02-00389/2018-7

Од 20.03.2019

ИСТОРИЈА

 

„БИГЗ ШКОЛСТВО„ Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе Урош Миливојевић

Весна Лучић

Борис Стојковски

650-02-00068/2018-7

Од 10.05.2019

БИОЛОГИЈА

 

DATA STATUS Биологија 6, уџбеник за шести разред основне школе Весна Миљуш

др Немања Рајчевић

Гордана Ковачевић

650-02-00091/2019-7

Од 10.05.2019

ЛИКОВНА  КУЛТУРА

 

„БИГЗ ШКОЛСТВО„ Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе Миливоје Мишко Павловић 650-02-00035/2019-7

Од 11.04.2019

МУЗИЧКА  КУЛТУРА

 

„БИГЗ ШКОЛСТВО„ Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе Маја Обрадовић 650-02-00202/2019-7

Од 10.05.2019

ФРАНЦУСКИ  ЈЕЗИК

 

DATA STATUS Nouveau Pixel 2, француски језик за пети разред основне школе (пета година учења) и шести разред основне школе (друга година учења), уџбеник Sylvie Schmitt 650-02-00399/2018-07

Од 18.02.2019

Nouveau Pixel 2, француски језик за пети разред основне школе (пета година учења) и шести разред основне школе (друга година учења), радна свеска Sylvie Schmitt 650-02-00399/2018-07

Од 18.02.2019

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

DATA STATUS To The Top Plus 2, енглески језик за шести разред основне школе (шеста година учења), уџбеник H.Q.Mitchell

Marileni Malkogianni

650-02-00020/2019-07

Од 27.03.2019

To The Top Plus 2, енглески језик за шести разред основне школе (шеста година учења), радна свеска H.Q.Mitchell

Marileni Malkogianni

650-02-00020/2019-07

Од 27.03.2019

СЕДМИ РАЗРЕД ( ОД 2020/2021)

 

Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

 

МАТЕМАТИКА

 

„БИГЗ ШКОЛСТВО„ Математика , уџбеник  за  7.разред  основне  школе Радивоје Стојковић

Јасминка Радовановић

650-02-631/2019-07 од 27.02.2020

 

Математика 7, збирка задатака за седми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица Радивоје Стојковић

Јасминка Радовановић

Драгана Станојевић

650-02-631/2019-07 од 27.02.2020

 

ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК

 

DATA STATUS To the top plus 3, енглески језик за седми разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00452/2019-07 од 04.02.2020
 

ИСТОРИЈА

 

„ФРЕСКА„ Историја 7,

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

ћирилица

 

Сузана Рајић,

Данка Леовац

650-02-00597/2019-07 од 25.02.2020
ЛИКОВНА  КУЛТУРА

 

„БИГЗ ШКОЛСТВО„

 

 

Ликовна култура 7 Миливоје  Мишко Павловић 650-02-00549/2019-07 од 17.01.2019
ТЕХНИКА  И  ТЕХНОЛОГИЈА
KLETT Техника и технологија 7

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање);

ћирилица

Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић

650-02-00572/2019-07 од 04.02.2020
ИНФОРМАТИКА  И  РАЧУНАРСТВО
DATA STATUS Информатика и рачунарство

за седми разред основне школе;

ћирилица

John Andrew Bios 650-02-00561/2019-07 од 11.02.2020
ХЕМИЈА
„НОВИ  ЛОГОС„ Хемија  7 , уџбеник за седми разред  основне школеж

 

Татјана Недељковић  и Драгана  Анђелковић 650-02-00579/2019-07 од 04.02.2020
Хемија 7, лабораторисјке вежбе са задацима за седми разред

 

Татјана Недељковић  и Драгана  Анђелковић 650-02-00579/2019-07 од 04.02.2020
ФИЗИКА
„БИГЗ ШКОЛСТВО„ Физика 7, уџбеник за седми разред основне школе Марија Крнета и Катарина Стевановић 650-02-00598/2019-07 од 24.02.2020
Физика 7, збирка задатака са лабораторијска вежбама за седми разред основне школе Марија Крнета, Катарина Стевановић, Радмила Тошовић.

 

650-02-00598/2019-07 од 24.02.2020

 

 

 

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК

 

„БИГЗ ШКОЛСТВО„  Читанка  7 српски  језик  и  књижевност  за седми разред основне школе Зорана Бошковиж

Милан  Шиповац

 

650-02-00584/2019-07 од 11.02.2020
С речи  на дела 7, граматика,  српског  језика за седми разред основне школе

Радна свеска за 7. разред

Слободан  Новокмет

Весна  Ђорђевић

Јасмина  Станковић

Светлана  Стевановић

Јоле  Булатовић

650-02-00584/2019-07 од 11.02.2020
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
DATA STATUS Nouveau Pixel 3 Méthode de français ( уџбенички  комплет- уџбеник  са ДВД  и радна свеска) Colette Gibbe 650-02-00442/2019-07 од 16.01.2020
ГЕОГРАФИЈА
„НОВИ  ЛОГОС„ Географија 7, уџбеник за седми разред основне школе Дејан Шабић,

Снежана Вујадиновић

650-02-00618/2019-07 од 28.01.2020
МУЗИЧКА  КУЛТУРА
„БИГЗ ШКОЛСТВО„ Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе;

 

Марија  Брајковић 650-02-00627/2019-07 од 28.01.2020
БИОЛОГИЈА
DATA STATUS
БИОЛОГИЈА 7,

уџбеник за седми разред основне школе

Др.Немања Рајчевић

Гордана Ковачевић

650-02-00580/2019-07 од 24.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 РАЗРЕД  ( важи  од  2017-2018)

 

Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

БИОЛОГИЈА
DATA STATUS Биологија 8 – уџбеник Гордана Ковачевић

Др Немања Рајчевић

650-02-00208/2020-07

ОД  19,11,2020

ТЕХНИКА  И  ТЕХНОЛОГИЈА
„КЛЕТ„ Техника  и технологија  8 – уџбенички комплет ( уџбеник  и материјал  за конструкторско моделовање са  упутством) Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић 650-02-00-249/2020-07

Од26.11.2020

ХЕМИЈА
„НОВИ  ЛОГОС„ Уџбеник за  8.разред  основне  школе Татјана  Недељковић 650-02-00273/2020-07

Од  11.12.2020

Збирка задатака са  лабораторијским вежбама за 8.разред  основне  школе Татјана  Недељковић 650-02-00273/2020-07

Од  11.12.2020

МУЗИЧКА  КУЛТУРА
„БИГЗ ШКОЛСТВО„ Музичка  култура – уџбеник  за осми разред Марија  Брајковић 650-02-00441/2020-07

Од 22.02.2021

ФИЗИКА
„БИГЗ ШКОЛСТВО„ Физика – уџбеник за  осми разред Владан Младеновић

Јелена Радовановић

650-02-00450/2020-07

Од 02,02,2021

Физика  8- збирка  задатака са лабораторијским  вежбама за  осми разред

 

 

Владан Младеновић

Јелена Радовановић

650-02-00450/2020-07

Од 02,02,2021

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
DATA STATUS Информатика  и рачунарство- уџбеник за  осми разред  основне  школе John Andrew – Bios 650-02-00209/2020-07

Од 04.09.2020

ИСТОРИЈА
„ФРЕСКА„ Историја 8, уџбеник  са одабраним  историјским  изворима за 8.разред  основне  школе Љубодраг  Димовић

Љиљана  Раковић

650-02-00310/2020-07

Од 01.03.2021

СРПСКИ  ЈЕЗИК  И  КЊИЖЕВНОСТ
„БИГЗ ШКОЛСТВО„ ЧИТАНКА 8– српски  језик  и  књижевност  за  осми разред  основне  школе Зорана  Бошковић

Милан  Шиповац

650-02-00452/2020-07

Од.28,01.2021

С речи на дела 8 , граматика српског  језика  за  осми разред  основне  школе

Радна свеска за 8.разред

Слободан Новокмет

Весна  Ђорђевић

Јасмина  Станковић

Светлана  Стевановић

Јоле  Булатовић

650-02-00452/2020-07

Од.28,01.2021

ГЕОГРАФИЈА
„НОВИ  ЛОГОС„ Географија 8- уџбеник Дејан Шабић

Снежана  Вујадиновић

650-02-00224/2020-07

Од 04.12.2020

МАТЕМАТИКА
„БИГЗ ШКОЛСТВО„ Математика 8,

за осми разред основне школе

 

Др Радивоје  Стојковић

Др.Јасминка  Радовановић,

Драгана Станојевић

650-02-00332/2020-07

Од 22.02.2021

Математика 8,

збирка задатака за осми разред основне школе

Др Радивоје  Стојковић

Др.Јасминка  Радовановић,

Драгана Станојевић

650-02-00332/2020-07

Од 22.02.2021

ЛИКОВНА  КУЛТУРА
„БИГЗ ШКОЛСТВО„ Ликовна  култура  8- уџбеник Јован  Глигоријевић 650-02-00453/2020-07

Од 09.02.2021

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК
DATA STATUS To The Top plus 4 – уџбеник и  компакт  диск

To The Top plus 4 – радна свеска

 

 

H. Q. Mitchell

Marileni Malkogianni

H. Q. Mitchell

Marileni Malkogianni

650-02-00104/2020-07

27.08.2020

650-02-00104/2020-07

27.08.2020

ФРАНЦУСКИ  ЈЕЗИК
DATA STATUS Nouveau Pixel 4, француски језик за седми разред основне школе, први страни јези, седма година учења и осми разред основне школе, други страни језик, четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник са ДВД-ом Sylvie Schmitt 650-02-00443/2019-07

од 17.1.2020. 21

Nouveau Pixel 4- радна свеска Anne-Cecile Couderc 650-02-00443/2019-07

од 17.1.2020. 21

     

 

 

СПИСАК ОДАБРАНИХ УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ

ПРВИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора Број и датум решења министра
„НОВИ ЛОГОС” Буквар за први разред основне школе Душка Милић,

Татјана Митић

650-02-00177/2018-07 од 27.4.2018.
Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе Душка Милић,

Татјана Митић

Читанка за први разред основне школе

Реч по реч

Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

650-02-00167/2018-07 од 27.4.2018.
МАТЕМАТИКА
„НОВИ ЛОГОС” Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе Ива Иванчевић Илић,

Сенка Тахировић

650-02-00101/2018-07 од 27.4.2018.
СВЕТ ОКО НАС
„НОВИ ЛОГОС” СВЕТ ОКО НАС 1за први разред основне школеуџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) ЉиљаСтокановић,

Гордана Лукић,

Гордана Субаков Симић

650-02-00172/2018-07 од 27.4.2018.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
„НОВИ ЛОГОС” Ликовна култура 1уџбеник за први разред основне школе Милутин Мићић,

Гордана Мићић

650-02-00039/2018-07 од 16.4.2018.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура1,

уџбеник  за први разред основне школе

Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац

650-02-00169/2018-07 од 25.4.2018.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
„НОВИ ЛОГОС” FAMILY AND FRIENDSенглески језик  за први разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком

Susan Iannuzzi 650-02-00063/2018-07 од 27.4.2018.

За изборни предмет-Грађанско васпитање одабрани уџбеник је:

Грађанско васпитање, Растимо, радна свеска за Грађанско васпитање за први разред, Наташа Марковић, Славица Вујић, Едука

ДРУГИ  РАЗРЕД

ДРУГИ

РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОРИ
Српски језик “Нови логос“ Уз речи растемо – читанка за српски језик за други разред основне школе Наташа Станковић Шошо

Маја Костић

Српски језик “Нови логос“ Дар речи – граматика за српски језик за други разред основне школе Јелена Срдић
Српски језик “Нови логос“ Латиница – уџбеник за други разред основне школе Душка Милић

Татјана Митић

Српски језик “Нови логос“ Радна свеска – уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за други разред основне школе Јелена Срдић

Наташа Станковић Шошо

Математика „Нови логос“ Математика 2, уџбеник за други разред основне школе (из 4 дела) Ива Иванчевић Илић

Сенка Тахировић

Свет око нас „Нови логос“ Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе Љиља Стокановић

Гордана Лукић

Гордана Субаков Симић

Свет око нас „Нови логос“ Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе Љиља Стокановић

Гордана Лукић

Гордана Субаков Симић

Ликовна култура „Нови логос“ Ликовна култура 2, уџбеник за други разред основне школе Милутин Мићић

Гордана Мићић

Музичка култура „Нови логос“ Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе Драгана Михајловић Бокан

Марина Ињац

Енглески језик Data status Smart Junior 2, енглески језик за други разред основне школе; друга година учења H.Q. Mitchell

Marileni Malkogianni

 

Назив наставног предмета Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора Број и датум решења министра
ТРЕЋИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК

 

„НОВИ ЛОГОС” СРПСКИ ЈЕЗИК 3

за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

У свету речи,

Читанка за српски језик за трећи разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

650-02-00592/2019-07

од  11.2.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

„НОВИ ЛОГОС” Дар речи,

граматика за српски  језик за трећи разред основне школе

Јелена Срдић 650-02-00592/2019-07

од 11.2.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

„НОВИ ЛОГОС” Радна свеска

уз уџбенички комплет српског језика икњижевности за трећи разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Јелена Срдић

650-02-00592/2019-07

од 11.2.2020.

МАТЕМАТИКА „НОВИ ЛОГОС” Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе (први, други, трећи и четврти део) Сенка Тахировић Раковић,

Ива Иванчевић Илић

650-02-00619/2019-07

од 28.1.2020.

ПРИРОДА И ДРУШТВО „НОВИ ЛОГОС” Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе Андријана Шикл Ерски,

Марина Мунитлак

650-02-00582/2019-07

од 11.2.2020.

ПРИРОДА И ДРУШТВО „НОВИ ЛОГОС” Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

Андријана Шикл Ерски,

Марина Мунитлак

650-02-00582/2019-07

од 11.2.2020.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

„НОВИ ЛОГОС” Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

Милутин Мићић,

Гордана Мићић

650-02-00461/2019-07

од 17.1.2020.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац

650-02-00596/2019-07

од 4.2.2020.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Data Status Smart Junior 3, енглески језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

H.Q. Mitchell,

MarileniMalkogianni

650-02-00450/2019-07

од 4.2.2020

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОРИ  
Српски језик Едука Читанка 4 „Трешња у цвету“ Др Нада Тодоров, Соња Цветковић и Миодраг Плавшић
Српски језик Едука Поуке о језику  4 Милован Б. Цветковић и др Борислав Првуловић
Српски језик Едука Српски језик 4 – радна свеска Др Нада Тодоров и Софија Зарупски
Музичка култура Едука Музичка култура 4 Мирјана Смрекар Станковић и Милован Б. Цветковић
Математика Едука Математика 4а и 4б уџбеник са радним листовима, Јоксимовић Светлана Јоксимовић
Природа и друштво Едука Природа и друштво 4 – уџбеник Љиљана Вдовић и Бранка Матијевић
Природа и друштво Едука Природа и друштво 4 – радна свеска Љиљана Вдовић и Бранка Матијевић
Природа и друштво Едука Природа и друштво 4 – вежбанка Љиљана Вдовић
Енглески језик Дата Статус Smart Junior 4 – уџбеник H. Q. Mitchell

 

10 Енглески језик Дата Статус Smart Junior 4 – уџбеник H. Q. Mitchell

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД НАЗИВ И СТАТУС ПРЕДМЕТА ОДАБРАНИ УЏБЕНИЦИ – назив уџбеника ,  аутори и издавач  
1. СРПСКИ ЈЕЗИК

обавезан

Чаролија стварања, читанка за пети разред основне школе,Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

Језичко благо, граматика за пети разред основне школе,Светлана Слијепчевић,

Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за пети разред основне школе,Наташа Станковић Шошо,

Светлана Слијепчевић, Бошко Сувајџић

Издавач: НОВИ ЛОГОС,Београд,2018.

 
2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Обавезан

To the top plus 1 за 5. разред основне школе, уџбенички комплет(уџбеник, радна свеска, цд); H.Q.Mitchell, Marileni Malkogianni,

Издавач:Data Status, Београд

 
3. ЛИКОВНА КУЛТУРА

Обавезан

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;

Миливој Мишко Павловић,

Издавач:„BIGZ školstvo”, Београд,2018.

 
4. МУЗИЧКА КУЛТУРА

Обавезан

Музичка култура за пети разред – уџбеник, Маја Обрадовић,

Издавач:BIGZ školstvo”,Београд,2018.

 
5. ИСТОРИЈА

Обавезан

Историја за 5. разред основне школе, ДушкоЛопандић, ИванаПетровић,

Издавач :Нови Логос, Београд, 2018.

 
6. ГЕОГРАФИЈА

Обавезан

Географија 5 – уџбеник, Марко Јоксимовић,

Издавач: Нови Логос,Београд,2018.

 
7. МАТЕМАТИКА

Обавезан

Математика, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

Издавач :„KLETT”, Београд,2018.

 
8. Математика, збирка задатака за пети разред основне школе;

Ћирилица, Бранислав Поповић,

Марија Станић, Ненад Вуловић,

Сања Милојевић

Издавач :„KLETT”, Београд,2018.

9. БИОЛОГИЈА

Обавезан

Биологија за пети разред основне школе-уџбеник

Гордана Субаков Симић

Марина Дрндарски

Издавач: Нови Логос , Београд,2018.

 
10. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Обавезан

Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак); Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић,

Издавач:„KLETT”, Београд, 2018.

 
11. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Обавезан

Информатика и рачунарство за пети разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком,

ћирилица; Ауторски тим

Бајнари Лоџик;

Издавач:„DATA STATUS”, Београд, 2018.

 
12. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Изборни страни језик

Nouveau Pixel 1 за пети разред основне школе, уџбеник, радна свеска, са цд-ом и граматичка свеска, Cle International;

Катрин Фарве,

Силви Шмит

Издавач: Data Status,Београд,2018.

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОРИ  
Српски језик БИГЗ С речи на дела – читанка, српски језик и књижевност за шести разред основне школе Валентина Хамовић

Марија Слобода

Српски језик БИГЗ С речи на дела – граматика, српски језик и књижевност за шести разред основне школе Јасмина Станковић

Светлана Стевановић

Јоле Булатовић

Географија БИГЗ Географија 6, уџбеник за шести разред основне школе Игор Лешчешен

Наташа Басарић

Математика Бигз Математика уџбеник са збирком задатака за шести разред основне школе Иван Анић

Радоје Кошанин

Физика БИГЗ Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе Катарина Стевановић

Марија Крнета

Физика БИГЗ Физика 6, збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школе Катарина Стевановић

Марија Крнета

Радмила Тошовић

Техника и технологија Едука Техника и технологија, уџбеник за шести разред основне школе Зоран Лапчевић
Техника и технологија Едука Материјал за конструкторско обликовање, за шести разред основне школе Зоран Лапчевић
Информатика Data status Информатика и рачунарство за шести разред основне школе John Andrew Bios
Историја БИГЗ Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе Урош Миливојевић

Весна Лучић

Борис Стојковски

Биологија Data status Биологија 6, уџбеник за шести разред основне школе Весна Миљуш

др Немања Рајчевић

Гордана Ковачевић

Ликовна култура БИГЗ Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе Миливоје Мишко Павловић
Музичка култура БИГЗ Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе Маја Обрадовић
Француски језик Data status Nouveau Pixel 2, француски језик за пети разред основне школе (пета година учења) и шести разред основне школе (друга година учења), уџбеник Sylvie Schmitt
Француски језик Data status Nouveau Pixel 2, француски језик за пети разред основне школе (пета година учења) и шести разред основне школе (друга година учења), радна свеска Stephanie Callet
Енглески језик Data status To The Top Plus 2, енглески језик за шести разред основне школе (шеста година учења), уџбеник H.Q.Mitchell

Marileni Malkogianni

Енглески језик Data status To The Top Plus 2, енглески језик за шести разред основне школе (шеста година учења), радна свеска H.Q.Mitchell

Marileni Malkogianni

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД  

 

 

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОРИ Број и датум решења министра
Математика   „Бигз“ Математика уџбеник са збирком задатака за седми разред осноне школе Ивн Анић

Радоје Кошанин

650-02-00586/2019-07 од 25.02.2020
Енглески језик Data Status To the top plus 3, енглески језик за седми разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00452/2019-07

Од 15.10.2019.

Историја „ФРЕСКА” Историја 7,

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

ћирилица

Сузана Рајић,

Данка Леовац

650-02-00597/2019-07

од 25.2.2020.

Ликовна култура БИГЗ школство Ликовна култура 7 Миливоје Мишко Павловић 650-02-00549/2019-07 од 17.1.2020.
 

 

 

 

 

Техника и технологија

„KLETT” Техника и технологија 7

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање);

ћирилица

Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић

650-02-00572/2019-07

од 4.2.2020.

Информатика и рачунарство „DATA STATUS” Информатика и рачунарство

за седми разред основне школе;

ћирилица

John Andrew Bios 650-02-00561/2019-07

од 11.2.2020.

Хемија Нови Логос      Уџбеник за седми разред  основне школе Татјана Недељковић  и Драгана  Анђелковић 650-02-00579/2019-07

од 4.2.2020.

 

Збирка задатака за додатна вежбања Татјана Недељковић  и Драгана  Анђелковић 650-02-00579/2019-07

од 4.2.2020.

 

Физика БИГЗ Физика 7, уџбеник за седми разред основне школе Марија Крнета и Катарина Стевановић 650-02-00598/2019-07

од 24.2.2020.

  Физика 7, збирка задатака са лабораторијска вежбама за седми разред основне школе Марија Крнета, Катарина Стевановић, Радмила Тошовић.

 

650-02-00598/2019-07

од 24.2.2020.

Српски језик Клетт Плетисанка, Читанка за седми разред основне школе Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

 

650-02-00525/2019-07 од 4.2.2020.
Граматика,  српски језик и књижевност за седми разред основне школе

 

Весна Ломпар 650-02-00525/2019-07 од 4.2.2020.
Радна свеска уз уџбенички комплет, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе Весна Ломпар

Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

650-02-00525/2019-07 од 4.2.2020.
 

Француски језик

Data Status

Clé International

Nouveau Pixel 3 Méthode de français Colette Gibbe 650-02-00016/2019-07 од 19.4.2019.
Географија НОВИ ЛОГОС Географија 7, уџбеник за седми разред основне школе;

 

Дејан Шабић,

Снежана Вујадиновић

650-02-00618/2019-07

од 28.1.2020

Музичка култура

 

„БИГЗ“ школство Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе;

 

Марија Брајковић 650-02-00627/2019-07

од 28.1.2020.

БИОЛОГИЈА „ДАТА СТАТУС“ Биологија 7

уџбеник за седми разред основне школе

 

 

 

Др.Немања Рајчевић

Гордана Ковачевић

 

650-02-00580/2019-07

од 24.02.2020.

 

 

ОСМИ РАЗРЕД ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОРИ  
1 Биологија Герундијум Биологија 8 – уџбеник Верица Матановић, Милица Станковић
2 Биологија Герундијум Биологија 8 – радна свеска Славица Нинковић
3 Техничко и информатичко образовање Клет Техничко и информатичко образовање 8 – уџбеник Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић
4 Техничко и информатичко образовање Клет Техничко и информатичко образовање 8 – радна свеска Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић, Ђура Пађан
5 Техничко и информатичко образовање Клет Техничко и информатичко образовање 8 – материјал за конструкторско моделовање Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић, Ђура Пађан
6 Хемија Нови Логос Хемија 8 – уџбеник Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић
7 Хемија Нови Логос Хемија 8 – збирка задатака Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић
8 Музичка култура Бигз Музичка култура 8
9 Физика Нови Логос Физика 8 – уџбеник Душан Поповић, Милена Богдановић, Александар Кандић
10 Физика Нови Логос Физика 8 – збирка задатака Душан Поповић, Милена Богдановић, Александар Кандић
11 Информатика и рачунарство Бигз Информатика и рачунарство 8 Никола Клем, Небојша Лазовић
12 Историја Нови Логос Историја 8 Предраг Симић, Ивана Петровић
13 Српски језик Клет Читанка 8 „Речи мудрости“ Зорица Несторовић, Златко Грушановић
14 Српски језик Клет Граматика 8 Весна Ломпар
15 Српски језик Клет Српски језик  8 – радна свеска Весна Ломпар , Зорица Несторовић, Златко Грушановић
16 Географија Нови Логос Географија 8 – уџбеник Слободан Зрнић, Наташа Бировљев
17 Математика Клет Математика 8 – уџбеник Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић
18 Математика Клет Математика 8 – збирка задатака Бранислав Поповић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић
19 Ликовна култура Бигз Ликовна култура 8 Јован Глигоријевић
20 Енглески језик Дата Статус To The Top 4 – уџбеник H. Q. Mitchell

 

21 Енглески језик Дата Статус To The Top 4 – радна свеска H. Q. Mitchell

 

22 Француски језик Дата Статус Pixel 4 – уџбеник Sylvie Schmitt

 

24 Француски језик Дата Статус Pixel 4 – радна свеска Ane-Cecile Couderc

 

СПИСАК ОДАБРАНИХ УЏБЕНИКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ И СТАТУС ПРЕДМЕТА ОДАБРАНИ УЏБЕНИЦИ – назив уџбеника ,  аутори и издавач
1. СРПСКИ ЈЕЗИКобавезан Чаролија стварања, читанка за пети разред основне школе,Наташа Станковић Шошо, Бошко СувајџићЈезичко благо, граматика за пети разред основне школе,Светлана Слијепчевић,

Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за пети разред основне школе,Наташа Станковић Шошо,

Светлана Слијепчевић, Бошко Сувајџић

Издавач: НОВИ ЛОГОС,Београд,2018.

2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИКОбавезан To the top plus 1 за 5. разред основне школе, уџбенички комплет(уџбеник, радна свеска, цд); H.Q.Mitchell, Marileni Malkogianni,Издавач:Data Status, Београд
3. ЛИКОВНА КУЛТУРАОбавезан

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;

Миливој Мишко Павловић,

Издавач:„BIGZ školstvo”, Београд,2018.

4. МУЗИЧКА КУЛТУРАОбавезан Музичка култура за пети разред – уџбеник, Маја Обрадовић,Издавач:„BIGZ školstvo”,Београд,2018.
5. ИСТОРИЈАОбавезан Историја за 5. разред основне школе, ДушкоЛопандић, ИванаПетровић,Издавач :Нови Логос, Београд, 2018.
6. ГЕОГРАФИЈАОбавезан Географија 5 – уџбеник, Марко Јоксимовић,Издавач: Нови Логос,Београд,2018.
7.

МАТЕМАТИКА

Обавезан

Математика, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

Издавач :„KLETT”, Београд,2018.

8.

Математика, збирка задатака за пети разред основне школе;

Ћирилица, Бранислав Поповић,

Марија Станић, Ненад Вуловић,

Сања Милојевић

Издавач :„KLETT”, Београд,2018.

9. БИОЛОГИЈАОбавезан Биологија за пети разред основне школе-уџбеникГордана Субаков Симић

Марина Дрндарски

Издавач: Нови Логос , Београд,2018.

10. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈАОбавезан Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак); Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић,

Издавач:„KLETT”, Београд, 2018.

11. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВООбавезан Информатика и рачунарство за пети разред основне школе;уџбеник са електронским додатком,

ћирилица; Ауторски тим

Бајнари Лоџик;

Издавач:„DATA STATUS”, Београд, 2018.

12.

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Изборни страни језик

Nouveau Pixel 1 за пети разред основне школе, уџбеник, радна свеска, са цд-ом и граматичка свеска, Cle International;Катрин Фарве,

Силви Шмит

Издавач: Data Status,Београд,2018.

СПИСАК ОДАБРАНИХ УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Буквар за први разред основне школе

Душка Милић,Татјана Митић 650-02-00177/2018-07 од 27.4.2018.

Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе

Душка Милић,Татјана Митић

Читанка за први разред основне школе

Реч по реч

Наташа Станковић Шошо,Маја Костић 650-02-00167/2018-07 од 27.4.2018.
МАТЕМАТИКА
„НОВИ ЛОГОС”

Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе

Ива Иванчевић Илић,Сенка Тахировић 650-02-00101/2018-07 од 27.4.2018.
СВЕТ ОКО НАС
„НОВИ ЛОГОС” СВЕТ ОКО НАС 1за први разред основне школеуџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) ЉиљаСтокановић,Гордана Лукић,

Гордана Субаков Симић

650-02-00172/2018-07 од 27.4.2018.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
„НОВИ ЛОГОС” Ликовна култура 1уџбеник за први разред основне школе Милутин Мићић,Гордана Мићић 650-02-00039/2018-07 од 16.4.2018.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 1,уџбеник  за први разред основне школе Драгана Михајловић Бокан,Марина Ињац 650-02-00169/2018-07 од 25.4.2018.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
„НОВИ ЛОГОС” FAMILY AND FRIENDSенглески језик  за први разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком

Susan Iannuzzi 650-02-00063/2018-07 од 27.4.2018.

За иборни предмет-Грађанско васпитање одабрани уџбеник је:

Грађанско васпитање, Растимо, радна свеска за Грађанско васпитање за првиразред, Наташа Марковић, Славица Вујић, Едука

ПРВИ разред

СРПСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора Број и датум решења министра
„НОВИ ЛОГОС” Буквар за први разред основне школе Душка Милић,

Татјана Митић

650-02-00177/2018-07 од 27.4.2018.
Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе Душка Милић,

Татјана Митић

Читанка за први разред основне школе

Реч по реч

Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

650-02-00167/2018-07 од 27.4.2018.
МАТЕМАТИКА
„НОВИ ЛОГОС” Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе Ива Иванчевић Илић,

Сенка Тахировић

650-02-00101/2018-07 од 27.4.2018.
СВЕТ ОКО НАС
„НОВИ ЛОГОС” СВЕТ ОКО НАС 1за први разред основне школеуџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) ЉиљаСтокановић,

Гордана Лукић,

Гордана Субаков Симић

650-02-00172/2018-07 од 27.4.2018.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
„НОВИ ЛОГОС” Ликовна култура 1уџбеник за први разред основне школе Милутин Мићић,

Гордана Мићић

650-02-00039/2018-07 од 16.4.2018.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура1,

уџбеник  за први разред основне школе

Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац

650-02-00169/2018-07 од 25.4.2018.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
„НОВИ ЛОГОС” FAMILY AND FRIENDSенглески језик  за први разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком

Susan Iannuzzi 650-02-00063/2018-07 од 27.4.2018.

 

 

За изборни предмет-Грађанско васпитање одабрани уџбеник је:

Грађанско васпитање, Растимо, радна свеска за Грађанско васпитање за први разред, Наташа Марковић, Славица Вујић, Едука

 

2. РАЗРЕД (од 2019/20 ш.г.) ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОРИ
Српски језик “Нови логос“ Уз речи растемо – читанка за српски језик за други разред основне школе Наташа Станковић Шошо

Маја Костић

Српски језик “Нови логос“ Дар речи – граматика за српски језик за други разред основне школе Јелена Срдић
Српски језик “Нови логос“ Латиница – уџбеник за други разред основне школе Душка Милић

Татјана Митић

Српски језик “Нови логос“ Радна свеска – уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за други разред основне школе Јелена Срдић

Наташа Станковић Шошо

Математика „Нови логос“ Математика 2, уџбеник за други разред основне школе (из 4 дела) Ива Иванчевић Илић

Сенка Тахировић

Свет око нас „Нови логос“ Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе Љиља Стокановић

Гордана Лукић

Гордана Субаков Симић

Свет око нас „Нови логос“ Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе Љиља Стокановић

Гордана Лукић

Гордана Субаков Симић

Ликовна култура „Нови логос“ Ликовна култура 2, уџбеник за други разред основне школе Милутин Мићић

Гордана Мићић

Музичка култура „Нови логос“ Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе Драгана Михајловић Бокан

Марина Ињац

Енглески језик Data status Smart Junior 2, енглески језик за други разред основне школе; друга година учења H.Q. Mitchell

Marileni Malkogianni

 

 

 

 

 

 

 

 

3.РАЗРЕД (од 2018/19.) ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОРИ
Српски језик Едука Читанка 3 „Водено огледало“ Милован Б. Цветковић, Соња Цветковић, Татјана Живановић, Миодраг Плавшић и Борислав Првуловић
Српски језик Едука Поуке о језику 3 „Жубор речи“ Милован Б. Цветковић, Соња Цветковић, Татјана Живановић, Миодраг Плавшић и Борислав Првуловић
Српски језик Едука Српски језик 3 – радна свеска Др Нада Тодоров и Софија Зарупски
Музичка култура Завод за уџбенике Музичка култура 3
Природа и друштво Едука Природа и друштво 3а и 3б Вера Матановић, Бошко Влаховић, Светлана Јоксимовић и Милуника Ђурђевић
Математика Едука Математика 3а и 3б уџбеник са радном свеском Светлана Јоксимовић и Бошко Влаховић
Енглески језик Дата Статус Smart Junior 3 – уџбеник H. Q. Mitchell

 

Енглески језик Дата Статус Smart Junior 3 – уџбеник H. Q. Mitchell

 

 

4.РАЗРЕД (од 2018/19. Ш.Г.) ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОРИ
Српски језик Едука Читанка 4 „Трешња у цвету“ Др Нада Тодоров, Соња Цветковић и Миодраг Плавшић
Српски језик Едука Поуке о језику  4 Милован Б. Цветковић и др Борислав Првуловић
Српски језик Едука Српски језик 4 – радна свеска Др Нада Тодоров и Софија Зарупски
Музичка култура Едука Музичка култура 4 Мирјана Смрекар Станковић и Милован Б. Цветковић
Математика Едука Математика 4а и 4б уџбеник са радним листовима, Јоксимовић Светлана Јоксимовић
Природа и друштво Едука Природа и друштво 4 – уџбеник Љиљана Вдовић и Бранка Матијевић
Природа и друштво Едука Природа и друштво 4 – радна свеска Љиљана Вдовић и Бранка Матијевић
Природа и друштво Едука Природа и друштво 4 – вежбанка Љиљана Вдовић
Енглески језик Дата Статус Smart Junior 4 – уџбеник H. Q. Mitchell

 

10 Енглески језик Дата Статус Smart Junior 4 – уџбеник H. Q. Mitchell

 

 

 

СПИСАК ОДАБРАНИХ УЏБЕНИКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Пети разред , од 2018/19. ш.г. НАЗИВ И СТАТУС ПРЕДМЕТА ОДАБРАНИ УЏБЕНИЦИ – назив уџбеника ,  аутори и издавач
1. СРПСКИ ЈЕЗИК

обавезан

Чаролија стварања, читанка за пети разред основне школе,Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

Језичко благо, граматика за пети разред основне школе,Светлана Слијепчевић,

Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за пети разред основне школе,Наташа Станковић Шошо,

Светлана Слијепчевић, Бошко Сувајџић

Издавач: НОВИ ЛОГОС,Београд,2018.

2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Обавезан

To the top plus 1 за 5. разред основне школе, уџбенички комплет(уџбеник, радна свеска, цд); H.Q.Mitchell, Marileni Malkogianni,

Издавач:Data Status, Београд

3. ЛИКОВНА КУЛТУРА

Обавезан

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;

Миливој Мишко Павловић,

Издавач:„BIGZ školstvo”, Београд,2018.

4. МУЗИЧКА КУЛТУРА

Обавезан

Музичка култура за пети разред – уџбеник, Маја Обрадовић,

Издавач:„BIGZ školstvo”,Београд,2018.

5. ИСТОРИЈА

Обавезан

Историја за 5. разред основне школе, ДушкоЛопандић, ИванаПетровић,

Издавач :Нови Логос, Београд, 2018.

6. ГЕОГРАФИЈА

Обавезан

Географија 5 – уџбеник, Марко Јоксимовић,

Издавач: Нови Логос,Београд,2018.

7. МАТЕМАТИКА

Обавезан

Математика, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

Издавач :„KLETT”, Београд,2018.

8. Математика, збирка задатака за пети разред основне школе;

Ћирилица, Бранислав Поповић,

Марија Станић, Ненад Вуловић,

Сања Милојевић

Издавач :„KLETT”, Београд,2018.

9. БИОЛОГИЈА

Обавезан

Биологија за пети разред основне школе-уџбеник

Гордана Субаков Симић

Марина Дрндарски

Издавач: Нови Логос , Београд,2018.

10. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Обавезан

Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак); Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић,

Издавач:„KLETT”, Београд, 2018.

11. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Обавезан

Информатика и рачунарство за пети разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком,

ћирилица; Ауторски тим

Бајнари Лоџик;

Издавач:„DATA STATUS”, Београд, 2018.

12. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Изборни страни језик

Nouveau Pixel 1 за пети разред основне школе, уџбеник, радна свеска, са цд-ом и граматичка свеска, Cle International;

Катрин Фарве,

Силви Шмит

Издавач: Data Status,Београд,2018.

 

6. РАЗРЕД (од 2019/20.) ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОРИ
Српски језик БИГЗ С речи на дела – читанка, српски језик и књижевност за шести разред основне школе Валентина Хамовић

Марија Слобода

Српски језик БИГЗ С речи на дела – граматика, српски језик и књижевност за шести разред основне школе Јасмина Станковић

Светлана Стевановић

Јоле Булатовић

Географија БИГЗ Географија 6, уџбеник за шести разред основне школе Игор Лешчешен

Наташа Басарић

Математика БИГЗ Математика 6, уџбеник са збирком задатака за шести резред основне школе (први и други део) Иван Анић

Радоје Кошанин

Физика БИГЗ Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе Катарина Стевановић

Марија Крнета

Физика БИГЗ Физика 6, збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школе Катарина Стевановић

Марија Крнета

Радмила Тошовић

Техника и технологија Едука Техника и технологија, уџбеник за шести разред основне школе Зоран Лапчевић
Техника и технологија Едука Материјал за конструкторско обликовање, за шести разред основне школе Зоран Лапчевић
Информатика Data status Информатика и рачунарство за шести разред основне школе John Andrew Bios
Историја БИГЗ Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе Урош Миливојевић

Весна Лучић

Борис Стојковски

Биологија Data status Биологија 6, уџбеник за шести разред основне школе Весна Миљуш

др Немања Рајчевић

Гордана Ковачевић

Ликовна култура БИГЗ Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе Миливоје Мишко Павловић
Музичка култура БИГЗ Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе Маја Обрадовић
Француски језик Data status Nouveau Pixel 2, француски језик за пети разред основне школе (пета година учења) и шести разред основне школе (друга година учења), уџбеник Sylvie Schmitt
Француски језик Data status Nouveau Pixel 2, француски језик за пети разред основне школе (пета година учења) и шести разред основне школе (друга година учења), радна свеска Stephanie Callet
Енглески језик Data status To The Top Plus 2, енглески језик за шести разред основне школе (шеста година учења), уџбеник H.Q.Mitchell

Marileni Malkogianni

Енглески језик Data status To The Top Plus 2, енглески језик за шести разред основне школе (шеста година учења), радна свеска H.Q.Mitchell

Marileni Malkogianni

 

 

7.

РАЗРЕД (од 2017/18. Ш.Г.)

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОРИ
Биологија Герундијум Биологија 7 – уџбеник Мирјана Топић, Томка Миљановић, Тихомир Лазаревић
Биологија Герундијум Биологија 7 – радна свеска Славица Нинковић, Томка Миљановић
Географија Нови Логос Географија 7 – уџбеник Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић, Мирољуб Милинчић
Географија Нови Логос Географија 7 – радна свеска Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић, Ивана Адамов
Музичка култура Бигз Музичка култура 7 Мирослава Петров, Драгана Грујић
Српски језик Клет Читанка 7 „Пут“ Зорица Несторовић, Златко Грушановић
Српски језик Клет Граматика 7 Весна Ломпар
Српски језик Клет Српски језик  7 – радна свеска Весна Ломпар, Зорица Несторовић
Хемија Нови Логос Хемија 7 – уџбеник Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић
Хемија Нови Логос Хемија 7 – збирка задатака Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић
Историја Нови Логос Историја 7 Чедомир Антић, Мирјана Бонџић
Техничко и информатичко образовање Едука Техничко и информатичко образовање 7 – уџбеник Др Драган Голубовић
Техничко и информатичко образовање Едука Техничко и информатичко образовање 7 – радна свеска Др Драган Голубовић
Техничко и информатичко образовање Едука Техничко и информатичко образовање 7 – материјал за конструкторско моделовање, Голубовић Др Драган Голубовићи Небојша Голубовић
Математика Клет Математика 7 – уџбеник Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић
Математика Клет Математика 7 – збирка задатака Сања Милојевић, Ненад Вуловић
Физика Бигз Физика 7 – уџбеник Марија Крнета, Катарина Стевановић
Физика Бигз Физика 7 – збирка задатака Марија Крнета, Катарина Стевановић, Радмила Тошовић
Ликовна култура Бигз Ликовна култура 7 Јован Глигоријевић
Информатика и рачунарство Бигз Информатика и рачунарство 7 Никола Клем, Небојша Лазовић
Енглески језик Дата Статус To The Top 3 – уџбеник

H. Q. Mitchell

 

Енглески језик Дата Статус To The Top 3 – радна свеска

H. Q. Mitchell

 

Француски језик Дата Статус Pixel 3 – уџбеник

Colette Gibbe

 

Француски језик Дата Статус Pixel 3 – радна свеска

Patricia Robert

 

 

 

 

  1. РАЗРЕД  (од 2017/18.)
ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОРИ
1 Биологија Герундијум Биологија 8 – уџбеник Верица Матановић, Милица Станковић
2 Биологија Герундијум Биологија 8 – радна свеска Славица Нинковић
3 Техничко и информатичко образовање Клет Техничко и информатичко образовање 8 – уџбеник Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић
4 Техничко и информатичко образовање Клет Техничко и информатичко образовање 8 – радна свеска Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић, Ђура Пађан
5 Техничко и информатичко образовање Клет Техничко и информатичко образовање 8 – материјал за конструкторско моделовање Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић, Ђура Пађан
6 Хемија Нови Логос Хемија 8 – уџбеник Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић
7 Хемија Нови Логос Хемија 8 – збирка задатака Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић
8 Музичка култура Бигз Музичка култура 8
9 Физика Нови Логос Физика 8 – уџбеник Душан Поповић, Милена Богдановић, Александар Кандић
10 Физика Нови Логос Физика 8 – збирка задатака Душан Поповић, Милена Богдановић, Александар Кандић
11 Информатика и рачунарство Бигз Информатика и рачунарство 8 Никола Клем, Небојша Лазовић
12 Историја Нови Логос Историја 8 Предраг Симић, Ивана Петровић
13 Српски језик Клет Читанка 8 „Речи мудрости“ Зорица Несторовић, Златко Грушановић
14 Српски језик Клет Граматика 8 Весна Ломпар
15 Српски језик Клет Српски језик  8 – радна свеска Весна Ломпар , Зорица Несторовић, Златко Грушановић
16 Географија Нови Логос Географија 8 – уџбеник Слободан Зрнић, Наташа Бировљев
17 Математика Клет Математика 8 – уџбеник Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић
18 Математика Клет Математика 8 – збирка задатака Бранислав Поповић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић
19 Ликовна култура Бигз Ликовна култура 8 Јован Глигоријевић
20 Енглески језик Дата Статус To The Top 4 – уџбеник

H. Q. Mitchell

 

21 Енглески језик Дата Статус To The Top 4 – радна свеска

H. Q. Mitchell

 

22 Француски језик Дата Статус Pixel 4 – уџбеник

Sylvie Schmitt

 

24 Француски језик Дата Статус Pixel 4 – радна свеска

Ane-Cecile Couderc