СПИСАК ОДАБРАНИХ УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ

ПРВИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора Број и датум решења министра
„НОВИ ЛОГОС” Буквар за први разред основне школе Душка Милић,

Татјана Митић

650-02-00177/2018-07 од 27.4.2018.
Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе Душка Милић,

Татјана Митић

Читанка за први разред основне школе

Реч по реч

Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

650-02-00167/2018-07 од 27.4.2018.
МАТЕМАТИКА
„НОВИ ЛОГОС” Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе Ива Иванчевић Илић,

Сенка Тахировић

650-02-00101/2018-07 од 27.4.2018.
СВЕТ ОКО НАС
„НОВИ ЛОГОС” СВЕТ ОКО НАС 1за први разред основне школеуџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) ЉиљаСтокановић,

Гордана Лукић,

Гордана Субаков Симић

650-02-00172/2018-07 од 27.4.2018.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
„НОВИ ЛОГОС” Ликовна култура 1уџбеник за први разред основне школе Милутин Мићић,

Гордана Мићић

650-02-00039/2018-07 од 16.4.2018.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура1,

уџбеник  за први разред основне школе

Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац

650-02-00169/2018-07 од 25.4.2018.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
„НОВИ ЛОГОС” FAMILY AND FRIENDSенглески језик  за први разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком

Susan Iannuzzi 650-02-00063/2018-07 од 27.4.2018.

За изборни предмет-Грађанско васпитање одабрани уџбеник је:

Грађанско васпитање, Растимо, радна свеска за Грађанско васпитање за први разред, Наташа Марковић, Славица Вујић, Едука

ДРУГИ  РАЗРЕД

ДРУГИ

РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОРИ
Српски језик “Нови логос“ Уз речи растемо – читанка за српски језик за други разред основне школе Наташа Станковић Шошо

Маја Костић

Српски језик “Нови логос“ Дар речи – граматика за српски језик за други разред основне школе Јелена Срдић
Српски језик “Нови логос“ Латиница – уџбеник за други разред основне школе Душка Милић

Татјана Митић

Српски језик “Нови логос“ Радна свеска – уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за други разред основне школе Јелена Срдић

Наташа Станковић Шошо

Математика „Нови логос“ Математика 2, уџбеник за други разред основне школе (из 4 дела) Ива Иванчевић Илић

Сенка Тахировић

Свет око нас „Нови логос“ Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе Љиља Стокановић

Гордана Лукић

Гордана Субаков Симић

Свет око нас „Нови логос“ Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе Љиља Стокановић

Гордана Лукић

Гордана Субаков Симић

Ликовна култура „Нови логос“ Ликовна култура 2, уџбеник за други разред основне школе Милутин Мићић

Гордана Мићић

Музичка култура „Нови логос“ Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе Драгана Михајловић Бокан

Марина Ињац

Енглески језик Data status Smart Junior 2, енглески језик за други разред основне школе; друга година учења H.Q. Mitchell

Marileni Malkogianni

 

Назив наставног предмета Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора Број и датум решења министра
ТРЕЋИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК

 

„НОВИ ЛОГОС” СРПСКИ ЈЕЗИК 3

за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

У свету речи,

Читанка за српски језик за трећи разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

650-02-00592/2019-07

од  11.2.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

„НОВИ ЛОГОС” Дар речи,

граматика за српски  језик за трећи разред основне школе

Јелена Срдић 650-02-00592/2019-07

од 11.2.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

„НОВИ ЛОГОС” Радна свеска

уз уџбенички комплет српског језика икњижевности за трећи разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Јелена Срдић

650-02-00592/2019-07

од 11.2.2020.

МАТЕМАТИКА „НОВИ ЛОГОС” Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе (први, други, трећи и четврти део) Сенка Тахировић Раковић,

Ива Иванчевић Илић

650-02-00619/2019-07

од 28.1.2020.

ПРИРОДА И ДРУШТВО „НОВИ ЛОГОС” Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе Андријана Шикл Ерски,

Марина Мунитлак

650-02-00582/2019-07

од 11.2.2020.

ПРИРОДА И ДРУШТВО „НОВИ ЛОГОС” Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

Андријана Шикл Ерски,

Марина Мунитлак

650-02-00582/2019-07

од 11.2.2020.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

„НОВИ ЛОГОС” Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

Милутин Мићић,

Гордана Мићић

650-02-00461/2019-07

од 17.1.2020.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац

650-02-00596/2019-07

од 4.2.2020.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Data Status Smart Junior 3, енглески језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

H.Q. Mitchell,

MarileniMalkogianni

650-02-00450/2019-07

од 4.2.2020

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОРИ  
Српски језик Едука Читанка 4 „Трешња у цвету“ Др Нада Тодоров, Соња Цветковић и Миодраг Плавшић
Српски језик Едука Поуке о језику  4 Милован Б. Цветковић и др Борислав Првуловић
Српски језик Едука Српски језик 4 – радна свеска Др Нада Тодоров и Софија Зарупски
Музичка култура Едука Музичка култура 4 Мирјана Смрекар Станковић и Милован Б. Цветковић
Математика Едука Математика 4а и 4б уџбеник са радним листовима, Јоксимовић Светлана Јоксимовић
Природа и друштво Едука Природа и друштво 4 – уџбеник Љиљана Вдовић и Бранка Матијевић
Природа и друштво Едука Природа и друштво 4 – радна свеска Љиљана Вдовић и Бранка Матијевић
Природа и друштво Едука Природа и друштво 4 – вежбанка Љиљана Вдовић
Енглески језик Дата Статус Smart Junior 4 – уџбеник H. Q. Mitchell

 

10 Енглески језик Дата Статус Smart Junior 4 – уџбеник H. Q. Mitchell

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД НАЗИВ И СТАТУС ПРЕДМЕТА ОДАБРАНИ УЏБЕНИЦИ – назив уџбеника ,  аутори и издавач  
1. СРПСКИ ЈЕЗИК

обавезан

Чаролија стварања, читанка за пети разред основне школе,Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

Језичко благо, граматика за пети разред основне школе,Светлана Слијепчевић,

Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за пети разред основне школе,Наташа Станковић Шошо,

Светлана Слијепчевић, Бошко Сувајџић

Издавач: НОВИ ЛОГОС,Београд,2018.

 
2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Обавезан

To the top plus 1 за 5. разред основне школе, уџбенички комплет(уџбеник, радна свеска, цд); H.Q.Mitchell, Marileni Malkogianni,

Издавач:Data Status, Београд

 
3. ЛИКОВНА КУЛТУРА

Обавезан

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;

Миливој Мишко Павловић,

Издавач:„BIGZ školstvo”, Београд,2018.

 
4. МУЗИЧКА КУЛТУРА

Обавезан

Музичка култура за пети разред – уџбеник, Маја Обрадовић,

Издавач:BIGZ školstvo”,Београд,2018.

 
5. ИСТОРИЈА

Обавезан

Историја за 5. разред основне школе, ДушкоЛопандић, ИванаПетровић,

Издавач :Нови Логос, Београд, 2018.

 
6. ГЕОГРАФИЈА

Обавезан

Географија 5 – уџбеник, Марко Јоксимовић,

Издавач: Нови Логос,Београд,2018.

 
7. МАТЕМАТИКА

Обавезан

Математика, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

Издавач :„KLETT”, Београд,2018.

 
8. Математика, збирка задатака за пети разред основне школе;

Ћирилица, Бранислав Поповић,

Марија Станић, Ненад Вуловић,

Сања Милојевић

Издавач :„KLETT”, Београд,2018.

9. БИОЛОГИЈА

Обавезан

Биологија за пети разред основне школе-уџбеник

Гордана Субаков Симић

Марина Дрндарски

Издавач: Нови Логос , Београд,2018.

 
10. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Обавезан

Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак); Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић,

Издавач:„KLETT”, Београд, 2018.

 
11. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Обавезан

Информатика и рачунарство за пети разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком,

ћирилица; Ауторски тим

Бајнари Лоџик;

Издавач:„DATA STATUS”, Београд, 2018.

 
12. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Изборни страни језик

Nouveau Pixel 1 за пети разред основне школе, уџбеник, радна свеска, са цд-ом и граматичка свеска, Cle International;

Катрин Фарве,

Силви Шмит

Издавач: Data Status,Београд,2018.

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОРИ  
Српски језик БИГЗ С речи на дела – читанка, српски језик и књижевност за шести разред основне школе Валентина Хамовић

Марија Слобода

Српски језик БИГЗ С речи на дела – граматика, српски језик и књижевност за шести разред основне школе Јасмина Станковић

Светлана Стевановић

Јоле Булатовић

Географија БИГЗ Географија 6, уџбеник за шести разред основне школе Игор Лешчешен

Наташа Басарић

Математика Бигз Математика уџбеник са збирком задатака за шести разред основне школе Иван Анић

Радоје Кошанин

Физика БИГЗ Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе Катарина Стевановић

Марија Крнета

Физика БИГЗ Физика 6, збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школе Катарина Стевановић

Марија Крнета

Радмила Тошовић

Техника и технологија Едука Техника и технологија, уџбеник за шести разред основне школе Зоран Лапчевић
Техника и технологија Едука Материјал за конструкторско обликовање, за шести разред основне школе Зоран Лапчевић
Информатика Data status Информатика и рачунарство за шести разред основне школе John Andrew Bios
Историја БИГЗ Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе Урош Миливојевић

Весна Лучић

Борис Стојковски

Биологија Data status Биологија 6, уџбеник за шести разред основне школе Весна Миљуш

др Немања Рајчевић

Гордана Ковачевић

Ликовна култура БИГЗ Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе Миливоје Мишко Павловић
Музичка култура БИГЗ Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе Маја Обрадовић
Француски језик Data status Nouveau Pixel 2, француски језик за пети разред основне школе (пета година учења) и шести разред основне школе (друга година учења), уџбеник Sylvie Schmitt
Француски језик Data status Nouveau Pixel 2, француски језик за пети разред основне школе (пета година учења) и шести разред основне школе (друга година учења), радна свеска Stephanie Callet
Енглески језик Data status To The Top Plus 2, енглески језик за шести разред основне школе (шеста година учења), уџбеник H.Q.Mitchell

Marileni Malkogianni

Енглески језик Data status To The Top Plus 2, енглески језик за шести разред основне школе (шеста година учења), радна свеска H.Q.Mitchell

Marileni Malkogianni

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД  

 

 

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОРИ Број и датум решења министра
Математика   „Бигз“ Математика уџбеник са збирком задатака за седми разред осноне школе Ивн Анић

Радоје Кошанин

650-02-00586/2019-07 од 25.02.2020
Енглески језик Data Status To the top plus 3, енглески језик за седми разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00452/2019-07

Од 15.10.2019.

Историја „ФРЕСКА” Историја 7,

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

ћирилица

Сузана Рајић,

Данка Леовац

650-02-00597/2019-07

од 25.2.2020.

Ликовна култура БИГЗ школство Ликовна култура 7 Миливоје Мишко Павловић 650-02-00549/2019-07 од 17.1.2020.
 

 

 

 

 

Техника и технологија

„KLETT” Техника и технологија 7

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање);

ћирилица

Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић

650-02-00572/2019-07

од 4.2.2020.

Информатика и рачунарство „DATA STATUS” Информатика и рачунарство

за седми разред основне школе;

ћирилица

John Andrew Bios 650-02-00561/2019-07

од 11.2.2020.

Хемија Нови Логос      Уџбеник за седми разред  основне школе Татјана Недељковић  и Драгана  Анђелковић 650-02-00579/2019-07

од 4.2.2020.

 

Збирка задатака за додатна вежбања Татјана Недељковић  и Драгана  Анђелковић 650-02-00579/2019-07

од 4.2.2020.

 

Физика БИГЗ Физика 7, уџбеник за седми разред основне школе Марија Крнета и Катарина Стевановић 650-02-00598/2019-07

од 24.2.2020.

  Физика 7, збирка задатака са лабораторијска вежбама за седми разред основне школе Марија Крнета, Катарина Стевановић, Радмила Тошовић.

 

650-02-00598/2019-07

од 24.2.2020.

Српски језик Клетт Плетисанка, Читанка за седми разред основне школе Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

 

650-02-00525/2019-07 од 4.2.2020.
Граматика,  српски језик и књижевност за седми разред основне школе

 

Весна Ломпар 650-02-00525/2019-07 од 4.2.2020.
Радна свеска уз уџбенички комплет, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе Весна Ломпар

Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

650-02-00525/2019-07 од 4.2.2020.
 

Француски језик

Data Status

Clé International

Nouveau Pixel 3 Méthode de français Colette Gibbe 650-02-00016/2019-07 од 19.4.2019.
Географија НОВИ ЛОГОС Географија 7, уџбеник за седми разред основне школе;

 

Дејан Шабић,

Снежана Вујадиновић

650-02-00618/2019-07

од 28.1.2020

Музичка култура

 

„БИГЗ“ школство Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе;

 

Марија Брајковић 650-02-00627/2019-07

од 28.1.2020.

БИОЛОГИЈА „ДАТА СТАТУС“ Биологија 7

уџбеник за седми разред основне школе

 

 

 

Др.Немања Рајчевић

Гордана Ковачевић

 

650-02-00580/2019-07

од 24.02.2020.

 

 

ОСМИ РАЗРЕД ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОРИ  
1 Биологија Герундијум Биологија 8 – уџбеник Верица Матановић, Милица Станковић
2 Биологија Герундијум Биологија 8 – радна свеска Славица Нинковић
3 Техничко и информатичко образовање Клет Техничко и информатичко образовање 8 – уџбеник Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић
4 Техничко и информатичко образовање Клет Техничко и информатичко образовање 8 – радна свеска Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић, Ђура Пађан
5 Техничко и информатичко образовање Клет Техничко и информатичко образовање 8 – материјал за конструкторско моделовање Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић, Ђура Пађан
6 Хемија Нови Логос Хемија 8 – уџбеник Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић
7 Хемија Нови Логос Хемија 8 – збирка задатака Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић
8 Музичка култура Бигз Музичка култура 8
9 Физика Нови Логос Физика 8 – уџбеник Душан Поповић, Милена Богдановић, Александар Кандић
10 Физика Нови Логос Физика 8 – збирка задатака Душан Поповић, Милена Богдановић, Александар Кандић
11 Информатика и рачунарство Бигз Информатика и рачунарство 8 Никола Клем, Небојша Лазовић
12 Историја Нови Логос Историја 8 Предраг Симић, Ивана Петровић
13 Српски језик Клет Читанка 8 „Речи мудрости“ Зорица Несторовић, Златко Грушановић
14 Српски језик Клет Граматика 8 Весна Ломпар
15 Српски језик Клет Српски језик  8 – радна свеска Весна Ломпар , Зорица Несторовић, Златко Грушановић
16 Географија Нови Логос Географија 8 – уџбеник Слободан Зрнић, Наташа Бировљев
17 Математика Клет Математика 8 – уџбеник Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић
18 Математика Клет Математика 8 – збирка задатака Бранислав Поповић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић
19 Ликовна култура Бигз Ликовна култура 8 Јован Глигоријевић
20 Енглески језик Дата Статус To The Top 4 – уџбеник H. Q. Mitchell

 

21 Енглески језик Дата Статус To The Top 4 – радна свеска H. Q. Mitchell

 

22 Француски језик Дата Статус Pixel 4 – уџбеник Sylvie Schmitt

 

24 Француски језик Дата Статус Pixel 4 – радна свеска Ane-Cecile Couderc

 

СПИСАК ОДАБРАНИХ УЏБЕНИКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ И СТАТУС ПРЕДМЕТА ОДАБРАНИ УЏБЕНИЦИ – назив уџбеника ,  аутори и издавач
1. СРПСКИ ЈЕЗИКобавезан Чаролија стварања, читанка за пети разред основне школе,Наташа Станковић Шошо, Бошко СувајџићЈезичко благо, граматика за пети разред основне школе,Светлана Слијепчевић,

Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за пети разред основне школе,Наташа Станковић Шошо,

Светлана Слијепчевић, Бошко Сувајџић

Издавач: НОВИ ЛОГОС,Београд,2018.

2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИКОбавезан To the top plus 1 за 5. разред основне школе, уџбенички комплет(уџбеник, радна свеска, цд); H.Q.Mitchell, Marileni Malkogianni,Издавач:Data Status, Београд
3. ЛИКОВНА КУЛТУРАОбавезан

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;

Миливој Мишко Павловић,

Издавач:„BIGZ školstvo”, Београд,2018.

4. МУЗИЧКА КУЛТУРАОбавезан Музичка култура за пети разред – уџбеник, Маја Обрадовић,Издавач:„BIGZ školstvo”,Београд,2018.
5. ИСТОРИЈАОбавезан Историја за 5. разред основне школе, ДушкоЛопандић, ИванаПетровић,Издавач :Нови Логос, Београд, 2018.
6. ГЕОГРАФИЈАОбавезан Географија 5 – уџбеник, Марко Јоксимовић,Издавач: Нови Логос,Београд,2018.
7.

МАТЕМАТИКА

Обавезан

Математика, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

Издавач :„KLETT”, Београд,2018.

8.

Математика, збирка задатака за пети разред основне школе;

Ћирилица, Бранислав Поповић,

Марија Станић, Ненад Вуловић,

Сања Милојевић

Издавач :„KLETT”, Београд,2018.

9. БИОЛОГИЈАОбавезан Биологија за пети разред основне школе-уџбеникГордана Субаков Симић

Марина Дрндарски

Издавач: Нови Логос , Београд,2018.

10. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈАОбавезан Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак); Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић,

Издавач:„KLETT”, Београд, 2018.

11. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВООбавезан Информатика и рачунарство за пети разред основне школе;уџбеник са електронским додатком,

ћирилица; Ауторски тим

Бајнари Лоџик;

Издавач:„DATA STATUS”, Београд, 2018.

12.

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Изборни страни језик

Nouveau Pixel 1 за пети разред основне школе, уџбеник, радна свеска, са цд-ом и граматичка свеска, Cle International;Катрин Фарве,

Силви Шмит

Издавач: Data Status,Београд,2018.

СПИСАК ОДАБРАНИХ УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Буквар за први разред основне школе

Душка Милић,Татјана Митић 650-02-00177/2018-07 од 27.4.2018.

Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе

Душка Милић,Татјана Митић

Читанка за први разред основне школе

Реч по реч

Наташа Станковић Шошо,Маја Костић 650-02-00167/2018-07 од 27.4.2018.
МАТЕМАТИКА
„НОВИ ЛОГОС”

Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе

Ива Иванчевић Илић,Сенка Тахировић 650-02-00101/2018-07 од 27.4.2018.
СВЕТ ОКО НАС
„НОВИ ЛОГОС” СВЕТ ОКО НАС 1за први разред основне школеуџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) ЉиљаСтокановић,Гордана Лукић,

Гордана Субаков Симић

650-02-00172/2018-07 од 27.4.2018.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
„НОВИ ЛОГОС” Ликовна култура 1уџбеник за први разред основне школе Милутин Мићић,Гордана Мићић 650-02-00039/2018-07 од 16.4.2018.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 1,уџбеник  за први разред основне школе Драгана Михајловић Бокан,Марина Ињац 650-02-00169/2018-07 од 25.4.2018.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
„НОВИ ЛОГОС” FAMILY AND FRIENDSенглески језик  за први разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком

Susan Iannuzzi 650-02-00063/2018-07 од 27.4.2018.

За иборни предмет-Грађанско васпитање одабрани уџбеник је:

Грађанско васпитање, Растимо, радна свеска за Грађанско васпитање за првиразред, Наташа Марковић, Славица Вујић, Едука

ПРВИ разред

СРПСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора Број и датум решења министра
„НОВИ ЛОГОС” Буквар за први разред основне школе Душка Милић,

Татјана Митић

650-02-00177/2018-07 од 27.4.2018.
Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе Душка Милић,

Татјана Митић

Читанка за први разред основне школе

Реч по реч

Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

650-02-00167/2018-07 од 27.4.2018.
МАТЕМАТИКА
„НОВИ ЛОГОС” Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе Ива Иванчевић Илић,

Сенка Тахировић

650-02-00101/2018-07 од 27.4.2018.
СВЕТ ОКО НАС
„НОВИ ЛОГОС” СВЕТ ОКО НАС 1за први разред основне школеуџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) ЉиљаСтокановић,

Гордана Лукић,

Гордана Субаков Симић

650-02-00172/2018-07 од 27.4.2018.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
„НОВИ ЛОГОС” Ликовна култура 1уџбеник за први разред основне школе Милутин Мићић,

Гордана Мићић

650-02-00039/2018-07 од 16.4.2018.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура1,

уџбеник  за први разред основне школе

Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац

650-02-00169/2018-07 од 25.4.2018.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
„НОВИ ЛОГОС” FAMILY AND FRIENDSенглески језик  за први разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком

Susan Iannuzzi 650-02-00063/2018-07 од 27.4.2018.

 

 

За изборни предмет-Грађанско васпитање одабрани уџбеник је:

Грађанско васпитање, Растимо, радна свеска за Грађанско васпитање за први разред, Наташа Марковић, Славица Вујић, Едука

 

2. РАЗРЕД (од 2019/20 ш.г.) ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОРИ
Српски језик “Нови логос“ Уз речи растемо – читанка за српски језик за други разред основне школе Наташа Станковић Шошо

Маја Костић

Српски језик “Нови логос“ Дар речи – граматика за српски језик за други разред основне школе Јелена Срдић
Српски језик “Нови логос“ Латиница – уџбеник за други разред основне школе Душка Милић

Татјана Митић

Српски језик “Нови логос“ Радна свеска – уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за други разред основне школе Јелена Срдић

Наташа Станковић Шошо

Математика „Нови логос“ Математика 2, уџбеник за други разред основне школе (из 4 дела) Ива Иванчевић Илић

Сенка Тахировић

Свет око нас „Нови логос“ Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе Љиља Стокановић

Гордана Лукић

Гордана Субаков Симић

Свет око нас „Нови логос“ Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе Љиља Стокановић

Гордана Лукић

Гордана Субаков Симић

Ликовна култура „Нови логос“ Ликовна култура 2, уџбеник за други разред основне школе Милутин Мићић

Гордана Мићић

Музичка култура „Нови логос“ Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе Драгана Михајловић Бокан

Марина Ињац

Енглески језик Data status Smart Junior 2, енглески језик за други разред основне школе; друга година учења H.Q. Mitchell

Marileni Malkogianni

 

 

 

 

 

 

 

 

3.РАЗРЕД (од 2018/19.) ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОРИ
Српски језик Едука Читанка 3 „Водено огледало“ Милован Б. Цветковић, Соња Цветковић, Татјана Живановић, Миодраг Плавшић и Борислав Првуловић
Српски језик Едука Поуке о језику 3 „Жубор речи“ Милован Б. Цветковић, Соња Цветковић, Татјана Живановић, Миодраг Плавшић и Борислав Првуловић
Српски језик Едука Српски језик 3 – радна свеска Др Нада Тодоров и Софија Зарупски
Музичка култура Завод за уџбенике Музичка култура 3
Природа и друштво Едука Природа и друштво 3а и 3б Вера Матановић, Бошко Влаховић, Светлана Јоксимовић и Милуника Ђурђевић
Математика Едука Математика 3а и 3б уџбеник са радном свеском Светлана Јоксимовић и Бошко Влаховић
Енглески језик Дата Статус Smart Junior 3 – уџбеник H. Q. Mitchell

 

Енглески језик Дата Статус Smart Junior 3 – уџбеник H. Q. Mitchell

 

 

4.РАЗРЕД (од 2018/19. Ш.Г.) ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОРИ
Српски језик Едука Читанка 4 „Трешња у цвету“ Др Нада Тодоров, Соња Цветковић и Миодраг Плавшић
Српски језик Едука Поуке о језику  4 Милован Б. Цветковић и др Борислав Првуловић
Српски језик Едука Српски језик 4 – радна свеска Др Нада Тодоров и Софија Зарупски
Музичка култура Едука Музичка култура 4 Мирјана Смрекар Станковић и Милован Б. Цветковић
Математика Едука Математика 4а и 4б уџбеник са радним листовима, Јоксимовић Светлана Јоксимовић
Природа и друштво Едука Природа и друштво 4 – уџбеник Љиљана Вдовић и Бранка Матијевић
Природа и друштво Едука Природа и друштво 4 – радна свеска Љиљана Вдовић и Бранка Матијевић
Природа и друштво Едука Природа и друштво 4 – вежбанка Љиљана Вдовић
Енглески језик Дата Статус Smart Junior 4 – уџбеник H. Q. Mitchell

 

10 Енглески језик Дата Статус Smart Junior 4 – уџбеник H. Q. Mitchell

 

 

 

СПИСАК ОДАБРАНИХ УЏБЕНИКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Пети разред , од 2018/19. ш.г. НАЗИВ И СТАТУС ПРЕДМЕТА ОДАБРАНИ УЏБЕНИЦИ – назив уџбеника ,  аутори и издавач
1. СРПСКИ ЈЕЗИК

обавезан

Чаролија стварања, читанка за пети разред основне школе,Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

Језичко благо, граматика за пети разред основне школе,Светлана Слијепчевић,

Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за пети разред основне школе,Наташа Станковић Шошо,

Светлана Слијепчевић, Бошко Сувајџић

Издавач: НОВИ ЛОГОС,Београд,2018.

2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Обавезан

To the top plus 1 за 5. разред основне школе, уџбенички комплет(уџбеник, радна свеска, цд); H.Q.Mitchell, Marileni Malkogianni,

Издавач:Data Status, Београд

3. ЛИКОВНА КУЛТУРА

Обавезан

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;

Миливој Мишко Павловић,

Издавач:„BIGZ školstvo”, Београд,2018.

4. МУЗИЧКА КУЛТУРА

Обавезан

Музичка култура за пети разред – уџбеник, Маја Обрадовић,

Издавач:„BIGZ školstvo”,Београд,2018.

5. ИСТОРИЈА

Обавезан

Историја за 5. разред основне школе, ДушкоЛопандић, ИванаПетровић,

Издавач :Нови Логос, Београд, 2018.

6. ГЕОГРАФИЈА

Обавезан

Географија 5 – уџбеник, Марко Јоксимовић,

Издавач: Нови Логос,Београд,2018.

7. МАТЕМАТИКА

Обавезан

Математика, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

Издавач :„KLETT”, Београд,2018.

8. Математика, збирка задатака за пети разред основне школе;

Ћирилица, Бранислав Поповић,

Марија Станић, Ненад Вуловић,

Сања Милојевић

Издавач :„KLETT”, Београд,2018.

9. БИОЛОГИЈА

Обавезан

Биологија за пети разред основне школе-уџбеник

Гордана Субаков Симић

Марина Дрндарски

Издавач: Нови Логос , Београд,2018.

10. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Обавезан

Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак); Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић,

Издавач:„KLETT”, Београд, 2018.

11. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Обавезан

Информатика и рачунарство за пети разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком,

ћирилица; Ауторски тим

Бајнари Лоџик;

Издавач:„DATA STATUS”, Београд, 2018.

12. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Изборни страни језик

Nouveau Pixel 1 за пети разред основне школе, уџбеник, радна свеска, са цд-ом и граматичка свеска, Cle International;

Катрин Фарве,

Силви Шмит

Издавач: Data Status,Београд,2018.

 

6. РАЗРЕД (од 2019/20.) ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОРИ
Српски језик БИГЗ С речи на дела – читанка, српски језик и књижевност за шести разред основне школе Валентина Хамовић

Марија Слобода

Српски језик БИГЗ С речи на дела – граматика, српски језик и књижевност за шести разред основне школе Јасмина Станковић

Светлана Стевановић

Јоле Булатовић

Географија БИГЗ Географија 6, уџбеник за шести разред основне школе Игор Лешчешен

Наташа Басарић

Математика БИГЗ Математика 6, уџбеник са збирком задатака за шести резред основне школе (први и други део) Иван Анић

Радоје Кошанин

Физика БИГЗ Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе Катарина Стевановић

Марија Крнета

Физика БИГЗ Физика 6, збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школе Катарина Стевановић

Марија Крнета

Радмила Тошовић

Техника и технологија Едука Техника и технологија, уџбеник за шести разред основне школе Зоран Лапчевић
Техника и технологија Едука Материјал за конструкторско обликовање, за шести разред основне школе Зоран Лапчевић
Информатика Data status Информатика и рачунарство за шести разред основне школе John Andrew Bios
Историја БИГЗ Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе Урош Миливојевић

Весна Лучић

Борис Стојковски

Биологија Data status Биологија 6, уџбеник за шести разред основне школе Весна Миљуш

др Немања Рајчевић

Гордана Ковачевић

Ликовна култура БИГЗ Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе Миливоје Мишко Павловић
Музичка култура БИГЗ Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе Маја Обрадовић
Француски језик Data status Nouveau Pixel 2, француски језик за пети разред основне школе (пета година учења) и шести разред основне школе (друга година учења), уџбеник Sylvie Schmitt
Француски језик Data status Nouveau Pixel 2, француски језик за пети разред основне школе (пета година учења) и шести разред основне школе (друга година учења), радна свеска Stephanie Callet
Енглески језик Data status To The Top Plus 2, енглески језик за шести разред основне школе (шеста година учења), уџбеник H.Q.Mitchell

Marileni Malkogianni

Енглески језик Data status To The Top Plus 2, енглески језик за шести разред основне школе (шеста година учења), радна свеска H.Q.Mitchell

Marileni Malkogianni

 

 

7.

РАЗРЕД (од 2017/18. Ш.Г.)

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОРИ
Биологија Герундијум Биологија 7 – уџбеник Мирјана Топић, Томка Миљановић, Тихомир Лазаревић
Биологија Герундијум Биологија 7 – радна свеска Славица Нинковић, Томка Миљановић
Географија Нови Логос Географија 7 – уџбеник Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић, Мирољуб Милинчић
Географија Нови Логос Географија 7 – радна свеска Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић, Ивана Адамов
Музичка култура Бигз Музичка култура 7 Мирослава Петров, Драгана Грујић
Српски језик Клет Читанка 7 „Пут“ Зорица Несторовић, Златко Грушановић
Српски језик Клет Граматика 7 Весна Ломпар
Српски језик Клет Српски језик  7 – радна свеска Весна Ломпар, Зорица Несторовић
Хемија Нови Логос Хемија 7 – уџбеник Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић
Хемија Нови Логос Хемија 7 – збирка задатака Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић
Историја Нови Логос Историја 7 Чедомир Антић, Мирјана Бонџић
Техничко и информатичко образовање Едука Техничко и информатичко образовање 7 – уџбеник Др Драган Голубовић
Техничко и информатичко образовање Едука Техничко и информатичко образовање 7 – радна свеска Др Драган Голубовић
Техничко и информатичко образовање Едука Техничко и информатичко образовање 7 – материјал за конструкторско моделовање, Голубовић Др Драган Голубовићи Небојша Голубовић
Математика Клет Математика 7 – уџбеник Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић
Математика Клет Математика 7 – збирка задатака Сања Милојевић, Ненад Вуловић
Физика Бигз Физика 7 – уџбеник Марија Крнета, Катарина Стевановић
Физика Бигз Физика 7 – збирка задатака Марија Крнета, Катарина Стевановић, Радмила Тошовић
Ликовна култура Бигз Ликовна култура 7 Јован Глигоријевић
Информатика и рачунарство Бигз Информатика и рачунарство 7 Никола Клем, Небојша Лазовић
Енглески језик Дата Статус To The Top 3 – уџбеник

H. Q. Mitchell

 

Енглески језик Дата Статус To The Top 3 – радна свеска

H. Q. Mitchell

 

Француски језик Дата Статус Pixel 3 – уџбеник

Colette Gibbe

 

Француски језик Дата Статус Pixel 3 – радна свеска

Patricia Robert

 

 

 

 

  1. РАЗРЕД  (од 2017/18.)
ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОРИ
1 Биологија Герундијум Биологија 8 – уџбеник Верица Матановић, Милица Станковић
2 Биологија Герундијум Биологија 8 – радна свеска Славица Нинковић
3 Техничко и информатичко образовање Клет Техничко и информатичко образовање 8 – уџбеник Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић
4 Техничко и информатичко образовање Клет Техничко и информатичко образовање 8 – радна свеска Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић, Ђура Пађан
5 Техничко и информатичко образовање Клет Техничко и информатичко образовање 8 – материјал за конструкторско моделовање Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић, Ђура Пађан
6 Хемија Нови Логос Хемија 8 – уџбеник Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић
7 Хемија Нови Логос Хемија 8 – збирка задатака Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић
8 Музичка култура Бигз Музичка култура 8
9 Физика Нови Логос Физика 8 – уџбеник Душан Поповић, Милена Богдановић, Александар Кандић
10 Физика Нови Логос Физика 8 – збирка задатака Душан Поповић, Милена Богдановић, Александар Кандић
11 Информатика и рачунарство Бигз Информатика и рачунарство 8 Никола Клем, Небојша Лазовић
12 Историја Нови Логос Историја 8 Предраг Симић, Ивана Петровић
13 Српски језик Клет Читанка 8 „Речи мудрости“ Зорица Несторовић, Златко Грушановић
14 Српски језик Клет Граматика 8 Весна Ломпар
15 Српски језик Клет Српски језик  8 – радна свеска Весна Ломпар , Зорица Несторовић, Златко Грушановић
16 Географија Нови Логос Географија 8 – уџбеник Слободан Зрнић, Наташа Бировљев
17 Математика Клет Математика 8 – уџбеник Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић
18 Математика Клет Математика 8 – збирка задатака Бранислав Поповић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић
19 Ликовна култура Бигз Ликовна култура 8 Јован Глигоријевић
20 Енглески језик Дата Статус To The Top 4 – уџбеник

H. Q. Mitchell

 

21 Енглески језик Дата Статус To The Top 4 – радна свеска

H. Q. Mitchell

 

22 Француски језик Дата Статус Pixel 4 – уџбеник

Sylvie Schmitt

 

24 Француски језик Дата Статус Pixel 4 – радна свеска

Ane-Cecile Couderc