Споразум

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

04/15

У поступку јавне набавке мале вредности обликованом по партијама, број ЈН 04/15, спроведеном ради закључења оквирног споразума за набавку услуга организације и реализације екскурзија и настава у природи ученика у школској 2015/2016. години, ознака из ОРН 63516000, Основна школа „Зага Маливук“ закључила је оквирни споразум са …..прочитајте цео споразум

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.