Уговор за набавку електричне енергије

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

01/18

            У поступку јавне набавкедобара мале вредности, број ЈН 01/18, спроведеном ради закључења уговора за набавку електричне енергије са потпуним снабдевањем, ознака из ОРН 09310000, Основна школа „Зага Маливук“ закључила је уговор са понуђачем Јавно предузеће „Електропривреда Србије Београд“са седиштем у Београду, Царице Милице,бр. 2. Oпширније…

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.