ОБАВЕШТЕЊЕ

о упису ученика у  I  разред  за школску 2021/2022.годину  

 

У први разред школске 2021/2022.године уписују се деца која до 31. августа  2021.године  пуне  6 године и 6 месеци а највише 7 година и 6 месеци, односно деца рођена од 1.марта 2014.године до 28.фебруара 2015. године.

Упис ученика у први разред обављаће се  у периоду од 01. априла до 31. маја 2021.године путем е-уписа  код секретара школе  од 8.00 до 15.00 часова.

Упис је могућ и попуњавањем упитника на сајту школе.

https://docs.google.com/forms/d/1kKrTezLPu_91Oog3tspy3VkC0o5pakCVRz20_xJlN8I/edit

У I разред могу да се упишу, под посебним условима и деца која до 31. августа 2021. године пуне 6 до 6 година и шест месеци, односно деца рођена од 1. марта до 31. августа 2015. године.

Пријављивање ове деце обавиће се од 15.05. до 31.05.2021. године, а тестираће се код психолога школе од 01.06.2021. године.

Родитељи приликом уписа не подносе документа (Уверење о завршеном припремном предшколском програму школи се доставља накнадно).

Извод из матичне књиге рођених, потврду о пребивалишту детата и лекарско уверење (потврда о здравственој способности детета за упис у школу) прибавља школа приликом е-уписа (електронским путем из службених евиденција РС), а на основу писане сагласности родитеља/другог законског заступника (школи се стављају на увид лична документа са јмбг за дете и једног родитеља). 

Школа поседује продужени боравак!

У школи се уче два страна језика (1. енглески језик и 2. француски језик)