ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ-ПОТРЕБАН ШКОЛСКИ ПРИБОР

ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ-ПОТРЕБАН ШКОЛСКИ ПРИБОР

ПОТРЕБАН ПРИБОР ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

РАЗРЕД: I

СРПСКИ ЈЕЗИК: свеска-линије, уске и широке празнине , формат А4 (велика свеска)

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: свеска-линије, уске и широке празнине, формат А5 (мала свеска)

МАТЕМАТИКА: свеска-квадратићи, формат А4 (велика свеска)

СВЕТ ОКО НАС: свеска-квадратићи, формат   А4 (велика свеска)

МУЗИЧКА КУЛТУРА: свеска-квадратићи, формат А5 (мала свеска)

ЛИКОВНА КУЛТУРА: БЛОК БР. 4 (у току школске године користиће се водене боје, воштане боје, колаж папир, пластелин). Неопходно је носити подлогу/заштиту за клупу (крпа, мушема, новине…).

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ: бела мајица, чисте патике за фискултурну салу (дечаци –тренерка или шортс, девојчице-тренерка или шортс/хеланке)

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ: свеска-квадратићи, формат А5 (мала свеска)

ВЕРСКА НАСТАВА – свеска-квадратићи, формат А5 (мала свеска)

*СВЕ СВЕСКЕ И УЏБЕНИКЕ ОБЕЛЕЖИТИ: НАПИСАТИ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА, РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ.

*БЛОКЧИЋ ЗА ПИСАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА (КОНТАКТ-БЛОК) ПОТРЕБНО ЈЕ НОСИТИ СВАКОГ ДАНА.

ПРИБОР ЗА ПЕРНИЦУ: две зарезане графитне оловке, гумица, резач, зарезане дрвене бојице, фломастери, маказе, лепак за папир, пластични лењир, пенкало и брисач (користиће се током године).

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.