Наш колектив броји 100 запослених, и састоји се од стручних и марљивих
људи.

Директор/Стручни сарадници

Предметни наставници

Учитељи

Остали радници